Wie zijn wij?

Heel wat mensen zorgen thuis voor een naaste die vanwege ouderdom, ziekte of handicap hulpbehoevend is. Ze doen dit vanuit een wederzijdse betrokkenheid, op regelmatige basis en buiten het kader van professionele hulpverlening. We noemen hen 'mantelzorgers'.

Een thuiszorgsituatie is niet vanzelfsprekend en mantelzorgers verdienen hierbij alle ondersteuning die zij nodig achten. Daarom richtte de Liberale Mutualiteit in het jaar 2000 de vzw Liever Thuis LM op. De vereniging is door de Vlaamse overheid erkend.

Als één van de zes Vlaamse mantelzorgverenigingen zetten we ons dagelijks in voor de ondersteuning van mantelzorgers en hun gebruikers. Bij de vzw Liever Thuis LM kan je als mantelzorger of zorgbehoevende 24 uur op 24, zeven dagen op zeven, terecht met vragen over mantelzorg of thuiszorg. Wij bieden ook een luisterend oor.
Daarnaast willen we je als mantelzorger of gebruiker informeren over allerhande onderwerpen, tegemoetkomingen en regelgevingen die voor jou belangrijk kunnen zijn. Wij bieden je brochures en informeren je via ons ledenblad 'Liever Thuis' over thema's die met zorg te maken hebben. Als lid van onze vereniging ontvang je 'Liever Thuis' vier maal per jaar in je brievenbus.
Op onze infosessies in Vlaanderen en Brussel leer je bij over allerhande thema's en ontmoet je andere mantelzorgers en gebruikers.
Tot slot vind je ook op onze website heel wat nuttige informatie. Surf dus zeker nog wat verder!

Naast informatie verstrekken, komen we ook op voor de belangen van onze leden. Mantelzorgers ervaren immers tal van knelpunten in het zorglandschap. Daarom ijveren we bij de overheid voor een goed uitgebouwde dienstverlening en hebben we regelmatig overleg met verschillende organisaties uit de zorgsector. Problemen en knelpunten worden er aangekaart en besproken.

Ervaar je zelf een knelpunt of zit je met een vraag? Aarzel niet om ons te contacteren, dan zoeken we er samen een antwoord op.

Al onze dienstverlening wordt gratis aangeboden.

Wil je gratis lid worden van onze vereniging? Dit kan hier! Doe je dit liever niet via de website? Dan kan je je lidmaatschap eenvoudig aanvragen bij de vereniging per telefoon, e-mail of brief. De vereniging is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar. Tijdens de kantooruren (maandag - vrijdag: 8u00 - 12u00 en 13u00 - 16u00) kom je rechtstreeks terecht bij één van onze medewerkers. Na de kantooruren staat een medewerker van de wachtdienst je graag te woord.

Contact:
vzw Liever Thuis LM
Livornostraat 25
1050 Brussel
Tel.: 02/542.87.09
Fax: 02/542.86.99
E-mail: lieverthuis@lm.be


Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09