Links

Op deze pagina verzamelen we adressen van websites die nuttig kunnen zijn voor mantelzorgers en zorgbehoevenden. Ken je zelf een interessante thuiszorgwebsite die niet is opgenomen in deze lijst? Dan mag je de gegevens ervan zeker mailen naar lieverthuis@lm.be.


www.mantelzorgers.be
De website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg is het digitaal punt waar mantelzorgers een antwoord vinden op hun vragen. Je vindt er informatie over tegemoetkomingen, het thuiszorgaanbod in Vlaanderen, hoe je als mantelzorger beter voor jezelf kan zorgen, welke maatregelen er bestaan om werk en zorg beter te combineren enzovoort.

www.ma-zo.be
Een online netwerk voor de 580.000 Vlamingen die zorgen voor iemand uit hun omgeving. Het nieuwe online platform www.ma-zo.be, biedt mantelzorgers informatie, praktische tips, emotionele steun en sociale interactie met lotgenoten.

www.lm.be
De website van de liberale mutualiteiten biedt heel wat informatie voor leden van de vzw Liever Thuis LM die ook lid zijn van de Liberale Mutualiteit. Je vindt er adressen en informatie over de diensten van de Liberale Mutualiteiten. Daarnaast voorzien wij heel wat actuele gezondheidsinformatie en praktische tips om actief aan je gezondheid te werken.

www.samenisbeter.be
Op deze website vind je heel wat informatie over Chronic Care-project van De Koepel vzw. Het project richt zich tot chronische patiënten en hun mantelzorgers uit de gemeenten Alveringem, Bredene, De Panne, Gistel, Ichtegem, Koekelare, Koksijde, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Torhout en Veurne. Vanaf 1 juli 2020 komen daar ook Diksmuide en Kortemark bij.

www.lvph-lm.be
Op deze website vind je informatie over Onbegrensd LM. Deze vereniging streeft naar een samenleving waar personen met een beperking als volwaardige, zelfstandige, actieve burgers worden behandeld.

www.i-mens.be
i-mens vzw biedt online een overzicht van haar belangrijkste diensten voor thuiszorg, gaande van poetshulp en thuisoppas tot thuisverpleging.

www.vief.be
Vief is een sociaal-culturele vereniging van en voor 50-plussers en gepensioneerden en heeft ook een specifieke werking voor personen met een handicap. Als erkende sociaal-culturele vereniging bieden zij hun leden vormings- en ontspanningsactiviteiten aan in een provinciale werking.

www.viefwest.be
Deze website van Vief West-Vlaanderen verschaft heel wat informatie over de West-Vlaamse afdelingen van Vief. Neem ook zeker eens een kijkje op de kalender van de vereniging. Wellicht vind je daar een activiteit waaraan je graag wil deelnemen.

www.crejaksie.be
Crejaksie, de jongerenvereniging van de Liberale Mutualiteit, organiseert ook activiteiten voor jonge zorgbehoevenden.

www.rechtenverkenner.be
De Vlaamse en Brusselse overheid hebben enkele jaren geleden verschillende websites ontworpen om de burgers beter te informeren over hun rechten en over verschillende premies op Vlaams, Brussels, provinciaal en gemeentelijk niveau.

www.premiezoeker.be
Op deze website vind je alle premies voor het aanpassen of renoveren van je woning op een rijtje.

www.zorgzoeker.be
Op deze website vind je alle zorg- en hulpverlenende diensten en voorzieningen uit Brussel.

www.vaph.be
De website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bevat veel informatie voor personen met een beperking.

www.zelfhulp.be
Deze website geeft een overzicht van alle zelfhulporganisaties die er in Vlaanderen te vinden zijn. De site verschaft degelijke en volledige informatie, met uitleg, contactadressen en een gebruiksvriendelijke zoekfunctie. Wil je weten of er voor een bepaalde aandoening een zelfhulporganisatie bestaat, neem dan zeker eens een kijkje.

www.plazzo.be
Op deze website van het Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) vind je een overzicht van verschillende zelfzorginitiatieven in Oost-Vlaanderen.

www.komoptegenkanker.be
Op de website van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) vind je tal van nuttige informatie over ziekte, preventieve maatregelen en acties die de Liga onderneemt naar aanleiding van de Dag tegen Kanker. De VLK organiseert ook vormingen voor kankerpatiënten en de personen die hen omringen.

www.letzribbon.net
De website Letz Ribbon wil je helpen om op een discrete manier in contact te komen met lotgenoten die worden geconfronteerd met een levensbedreigende ziekte, zoals kanker. In een moeilijke periode heb je soms nood aan contact met iemand voor wie je situatie herkenbaar is. Op basis van criteria zoals ziekte, leeftijd en regio kan je op zoek gaan naar iemand in een gelijkaardige situatie.

www.dementie.be
De expertisecentra voor dementie ontwikkelden deze website, waar veel informatie te vinden is over de aandoening die frequent voorkomt in onze samenleving.

www.hulpmiddelenbijdementie.be
Op deze website vind je informatie over hulpmiddelen bij dementie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hulpmiddelen voor thuis en hulpmiddelenvoor onderweg. Je vindt er ook bijkomend advies. De website is een initiatief van de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, de ExpertisecentraDementie en Hogeschool Zuyd.

www.hersenletselliga.be
Op deze website vind je informatie voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

www.pallion.be
Pallion is referent en expert in palliatieve zorg. Het is een aanspreekpunt voor iedereen; van patiënt tot naaste omgeving, van hulpverlener tot vrijwilliger, die betrokken is bij een palliatieve thuiszorgsituatie in Limburg. Meer info vind je op bovenstaande website.

www.deouders.be
Het is een online netwerk waar ouders van kinderen met een beperking hun ervaring en advies met elkaar delen. Op de website vind je informatie gebundeld vanuit een aantal vragen van ouders zelf of vanuit processen die ze al doorliepen.

www.autismecentraal.com
Wil je meer weten over autisme? Autisme Centraal is een kennis- en ondersteuningscentrum en ziet autisme als een uitdaging voor onze samenleving. Ze bundelen theoretische en praktische expertise omtrent autisme en dragen deze kennis uit via studiedagen, workshops en cursussen.

www.meldpuntouderenmishandeling.be
De problematiek van de ouderenmishandeling en ouderenmisbehandeling komt steeds meer in de aandacht. Op de website van het meldpunt vind je algemene info en kan je ook terecht met vragen of meldingen.

www.kbs-frb.be
De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting die op een duurzame manier wil bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. De laatste jaren werkt de Stichting sterk rond de thema's 'dementie' en 'vroegtijdige zorgplanning'. Op deze webstie vind je meer informatie over deze thema's en andere onderwerpen.

www.decubitus.be
Deze website verschaft heel wat informatie over het ontstaan, genezen en voorkomen van doorligwonden.

www.fitinjehoofd.be
Op deze website vind je informatie over een Vlaamse campagne 'Fit in je hoofd' die het belang van een goede geestelijke gezondheid onder de aandacht wil brengen en het taboe rond psychische problemen wil doorbreken.

www.aidants-proches.be
Vlaanderen telt zes mantelzorgverenigingen. Wallonie kent er één: l?ASBL Aidants proches. Op deze website vind je informatie over deze Waalse mantelzorgvereniging.

www.think-pink.be
De vzw Think-Pink is de permanente bewustmakingscampagne in het kader van de strijd tegen borstkanker in België. Via deze website, de folders, de persberichten, de activiteiten, de evenementen en de doelgerichte acties gedurende het hele jaar, vraagt Think-Pink meer aandacht voor borstkanker voor het belang van screeningsmammografie.

Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09