Brochures en folders

BrochureDementiev2021

Brochure Dementie 'Als je ermee te maken krijgt'

Deze brochure speelt in op de nood aan goed begrijpbare informatie over dementie en geeft iedereen die betrokken is bij de zorg van personen met dementie tips om hen zo goed mogelijk nabij te zijn. De brochure richt zich in eerste instantie tot de mantelzorgers van personen met dementie. Mantelzorgers maken vanaf het begin het dementieproces mee. Het zijn partners, kinderen, kennissen en anderen die een groot deel van de zorg op zich nemen. Vaak hebben zij al wel eens gehoord van dementie, maar hebben ze toch nog vragen. Gevoelens van angst, verdriet, boosheid en onwetendheid zijn daarbij niet vreemd. De behoefte om informatie te krijgen over de ziekte en over de hulp die de samenleving ter beschikking stelt, is dan ook groot.Brochure 'Verpleegkundige handelingen door mantelzorgers'

In deze brochure lees je welke stappen je als mantelzorger dient te nemen om een verpleegkundige handeling te mogen uitvoeren. Het gaat over handelingen zoals inspuitingen geven, sondevoeding toedienen, luchtwegen aspireren en wonden verzorgen.KennismakingsfolderLieverThuisLMvzw


Folder 'Liever Thuis LM'

Deze beknopte kennismakingsfolder geeft je een overzicht van wat onze mantelzorgvereniging doet en hoe je ons kan bereiken.  Thuiszorg naar waar moet ik bellen


Folder 'Thuiszorg. Naar waar moet ik bellen?'

In deze overzichtelijke folder vind je de contactgegevens van alle mantel- en thuiszorgondersteunende diensten van de Liberale Mutualiteit en van enkele bevriende partners.ZorgenkindBrochure 'Mantelzorg. Zorgen verlenen, hulp krijgen -zorgen voor een zorgenkind'

Zorg je voor een kind met een fysieke en/of mentale beperking/handicap tussen 0 en 18 jaar? Ook dan ben je een mantelzorger. Deze uitgebreide mantelzorgbrochure staat boordevol praktische informatie over allerhande premies en tegemoetkomingen, over hulp aan huis en over de Vlaamse sociale bescherming. Daarnaast komen ook nuttige adressen en een aantal diensten van je ziekenfonds aan bod.

Volwassene

Brochure 'Mantelzorg. Zorgen verlenen, hulp krijgen -zorgen voor een persoon tussen 18 en 65 jaar'

Zorg je voor een een persoon tussen 18 en 65 jaar met een fysieke en/of mentale beperking/handicap of een chronische aandoening? Dan ben je een mantelzorger. Deze uitgebreide mantelzorgbrochure staat boordevol praktische informatie over allerhande premies en tegemoetkomingen, over hulp aan huis en over de Vlaamse sociale bescherming. Daarnaast komen ook nuttige adressen en een aantal diensten van je ziekenfonds aan bod.

Oudere

Brochure 'Mantelzorg. Zorgen verlenen, hulp krijgen - zorgen voor een persoon van 65 jaar of ouder'

Zorg je voor je partner of een ouder die ouder is dan 65 jaar? Dan ben je een mantelzorger. Deze uitgebreide mantelzorgbrochure staat boordevol praktische informatie over allerhande premies en tegemoetkomingen, over hulp aan huis en over de Vlaamse sociale bescherming. Daarnaast komen ook nuttige adressen en een aantal diensten van je ziekenfonds aan bod.

Zelfzorg voor mantelzorgers

Brochure 'Zelfzorg voor mantelzorgers'

Deze brochure geeft je informatie in verband met zelfzorg: grenzen stellen, assertiviteit, de energiebalans en praktische tips om als mantelzorger ook zorg te dragen voor jezelf. Als mantelzorger verdien je immers zelf ook een gezonde dosis aandacht. Met deze informatie als inspiratiebron kan je meteen aan de slag.

 

Brochure KBS 'Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, hoe doet u dat? Een praktische gids?.

Heel wat onderzoeken tonen aan dat ouderen ervoor kiezen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, in de vertrouwde omgeving vol herinneringen. Maar hoe doe je dat dan, zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen? De behoefte aan comfort en veiligheid neemt immers toe met de leeftijd.
Deze praktische gids voor ouderen bevat heel wat tips. Heb je er bijvoorbeeld al eens aan gedacht antislipstrips te kopen en onderaan tapijten te leggen zodat je minder risico loopt om te vallen? Of wist je dat voedingsnoden veranderen met de leeftijd?
Via deze publicatie wil de Koning Boudewijnstichting bijdragen aan de levenskwaliteit van de thuiswonende 65-plusser en tegemoetkomen aan de wens van heel veel mensen, namelijk thuis blijven op hun oude dag.


foto andere kijk op dementieBrochure KBS 'Een andere kijk op dementie'

Dementie maakt ons bang. Het idee dat je zelfs kan vergeten wie je bent, is een weinig opbeurende gedachte. Maar beantwoordt onze kijk op deze aandoening wel aan de realiteit? Zijn de beelden die erover worden verspreid niet vervormd door onze angst én door afwijzingsmechanismen (men wil soms immers niet weten wat er aan de hand is).


foto rechten dementieBrochure KBS 'de rechten van personen met dementie'

Er bestaan allerlei wettelijke bepalingen die personen met dementie kunnen helpen om bepaalde keuzes te maken en/of hen te beschermen. Die bepalingen staan verspreid in verschillende besluiten en wetten die niet specifiek handelen over de ziekte van Alzheimer en verwante aandoeningen.
Deze gids van de Koning Boudewijnstichting biedt duidelijke antwoorden op de meest voorkomende juridische vragen i.v.m. de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.


Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09