Rapport ledentevredenheidsmeting Liever Thuis LM 2023

In de periode juni - juli 2023 hield onze mantelzorgvereniging ‘Liever Thuis LM’ een tevredenheidsmeting onder haar leden. De resultaten zijn verwerkt en er is nu ook een rapport beschikbaar met de resultaten. Hier kan je het rapport lezen.


Opening infopunten dementievriendelijk Diksmuide

Op woensdag 29 november 2023 openen 2 infopunten voor personen met dementie en hun naasten (mantelzorgers, familie, vrienden, ...) in Diksmuide. In de infopunten kan je terecht met al je vragen.

De infopunten zijn gevestigd op volgende locaties:

 • Thuiszorg Familiezorg - De Breyne Peellaertstraat 52, 8600 Diksmuide
 • Dienstencentrum 'De Klaproos', Beerststraat 36, 8600 Vladslo

Meer informatie vind je hier.


Deelnemers gezocht voor onderzoeksproject rond stress, angst en slaapproblemen bij jongdementie door Odisee Hogeschool

Vanuit de onderzoeksgroep 'Actieve buurten en levensstijlinterventies' van de Odisee Hogeschool is er momenteel een onderzoek lopende over stress, angst en slaapproblemen bij jongdementie.

Sinds 2022 is de Odisee Hogeschool gestart met een onderzoek waarin de onderzoekers de effecten van een 6-wekenprogramma uittesten. Dit programma is gericht op angst- en stressreductie en op verbetering van slaap bij mensen met jongdementie. Voor de uitrol van dit onderzoek zijn ze momenteel nog op zoek naar personen met jongdementie om het JONG-D-programma uit te testen.

Wat houdt het programma in?
Uit onderzoek is gebleken dat personen met jongdementie vaak kampen met slaapproblemen, verhoogde angst en stress. Deze problematiek wordt voornamelijk symptomatisch en farmacologisch behandeld. Daarom wil de Odisee hogeschool in dit onderzoek inzetten op niet-farmacologische aanpak van deze problematiek. Het onderzoek bestaat uit 6 wekelijkse sessies van ongeveer anderhalf uur waarbij ze als onderzoeker bij de persoon met jongdementie langskomen (of een locatie ter beschikking stellen) om sessies rond stress, angst en slaapproblemen te organiseren en te begeleiden. Deze 6-wekelijkse sessies worden desgewenst voorafgegaan door een infosessie voor deelnemers en mantelzorgers, opdat zij ook geïnformeerd worden en de nodige vragen kunnen stellen. De onderzoekers voorzien het nodige materiaal voor de sessies en de begeleiding. Er zullen twee metingen uitgevoerd worden bij dit onderzoek, één bij aanvang van de reeks en één op het einde. Het beweeg-, zit- en slaapgedrag wordt gemeten alsook de hartritmevariabiliteit. De deelnemers ontvangen hier op het einde van het onderzoek ook een overzicht van.

Op de projectwebsite kan je meer info vinden over de scope van het onderzoek.

Interesse om deel te nemen? Neem contact op met Sophie Dohogne (projectmedewerker): 0472/95 36 73 of sophie.dohogne@odisee.be.


Mantelzorgverenigingen bezorgden memorandum over betere ondersteuning voor mantelzorgers aan Vlaamse politieke partijen

Op 23 juni was het de Dag van de Mantelzorg. Naar aanleiding van die dag waarop de mantelzorgers centraal staan, bezorgden de Vlaamse erkende mantelzorgverenigingen (Coponcho, Liever Thuis LM, Mantelzorgnetwerk, OKRA-Zorgrecht, Samana en Steunpunt Mantelzorg) hun memorandum voor de volgende federale, Vlaamse en lokale verkiezingen aan alle Vlaamse democratische partijen.

In dit memorandum vragen de Vlaamse mantelzorgverenigingen meer aandacht voor de noden waar mantelzorgers in Vlaanderen en Brussel mee geconfronteerd worden en doen ze enkele voorstellen voor de volgende politieke legislatuur op Vlaams en federaal niveau, maar ook op het lokale vlak.

Via deze link vind je het memorandum.


Warme plek voor mantelzorgers in Aalst

Zorg jij voor je partner, ouder, kind, vriend(in) of buur met een zorgnood en dit op regelmatige basis? Help je bij de administratie en het huishouden of bied je emotionele steun? Rekent de andere persoon op jou? Dan ben je een mantelzorger.

Wil je in gesprek gaan met een medewerker van een mantelzorgvereniging? Of zoek je een warme plek om even op adem te komen?

Kom op één van onderstaande data naar de warme plek voor mantelzorgers in Aalst:

 • donderdag 9 november 2023 van 13u30 tot 17u00;
 • donderdag 7 december 2023 van 13u30 tot 17u00;
 • donderdag 11 januari 2024 van 13u30 tot 17u00;
 • donderdag 1 februari 2024 van 13u30 tot 17u00.

De warme plek voor mantelzorgers gaat door in Seniorcity Aalst, Werf 7 bus 1, 9300 Aalst. Parkeermogelijkheid vlakbij (in de postsite - tegen betaling).

Mogelijkheid tot het nuttigen van een tas koffie en een versnapering.

Deelname is gratis.

Meer info kan je bekomen bij burenverbinder Debbie April op het nummer 0499/99 78 32.


Podcast Koerier Souvenir: inspiratie en begrip rond dementie

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw en Demiclowns vzw slaan de handen in elkaar. Samen met House of Media lanceren ze een nieuwe podcast: Koerier Souvenir. Het is een emotionele rollercoaster waar voorwerpen van mensen met dementie je telkens naar een nieuwe bestemming vervoeren.

Met de podcast willen de initiatiefnemers de Vlaming een warme dosis begrip bijbrengen en mensen helpen de wereld van personen met dementie beter te leren begrijpen. Ze geven praktische tips en tricks, verpakt in anekdotes, zodat je met een glimlach de uitdagingen van dementie tegemoet kunt treden.

Kim Muylaert, Sébastien Dewaele, Bert Cosemans, Ann Tuts, Dirk Van Dijck, Sofie Van Moll en Joke Emmers brengen met hun stemmen de verhalen tot leven.

Koerier Souvenir is beschikbaar op Spotify en via het 'YouTube'-kanaal van de Alzheimer Liga Vlaanderen (https://www.youtube.com/@alzheimerligavlaanderen).


Extra ondersteuning voor medewerkers met een arbeidsbeperking via individueel maatwerk

Vanaf 3 juli 2023 kan een onderneming die een medewerker met een erkende arbeidsbeperking in dienst heeft of aanwerft, financieel ondersteuning krijgen via een loonpremie of via een loonpremie én een begeleidingspremie.

De VDAB stelt de vereiste ondersteuning en de duur vast: twee of vijf jaar. De loonpremie wordt berekend als een percentage van het effectief betaalde loon. Het bedrag is afhankelijk van het geplafonneerde referteloon van de medewerker. De loonpremie bedraagt minimaal 20 % en maximaal 75 % van het referteloon.

De begeleidingspremie is een forfaitaire vergoeding afhankelijk van de begeleidingsnood. Voor het eerste jaar bedraagt deze premie minimaal  1.930 euro tot maximaal 2.480 euro per kwartaal. Voor een begeleidingsondersteuning is het verplicht om een gekwalificeerde begeleider én een coach aan te duiden. Deze gekwalificeerde begeleider kan intern of extern zijn. Een externe begeleider kan je vinden op de lijst van erkende dienstverleners.

Opgelet: de medewerker met een erkende arbeidsbeperking moet zelf de behoefte aan ondersteuning laten bepalen bij de VDAB. De werkgever vraagt de premies aan bij het WSE-loket.

Meer informatie vind je op https://www.vlaanderen.be/individueel-maatwerk/individueel-maatwerk-voor-werkgevers.


LM ondersteunt mantelzorgers élke dag van het jaar

De recente Zorgenquête van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin toonde aan dat 33 % van de Vlaamse bevolking van 18 jaar en ouder mantelzorg verleent of verleende in het afgelopen jaar  (Willems et al., 2021). Mantelzorgers zijn mensen die regelmatig zorgen voor iemand met een zorgnood uit hun nabije omgeving (hun partner, één of beide ouders, één van hun kinderen, een ander zorgbehoevend familielid, een buur of een goede vriend/vriendin). Wat mantelzorgers doen, lijkt voor velen vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet altijd. Veel mantelzorgers zetten zich dagelijks in om de zorgbehoevende van wie ze houden de beste zorg te kunnen verlenen. Dat vergt veel energie en soms zetten ze zelfs hun persoonlijke leven hiervoor on hold.

De mantelzorgvereniging ‘Liever Thuis LM’ en haar moederorganisatie LM vinden mantelzorg erg waardevol en willen mantelzorgers graag de erkenning geven die ze verdienen. Daarom werken ze elk jaar samen om mantelzorgers op 23 juni, de Dag van de Mantelzorg, een hart onder de riem te steken. Dit jaar niet met een bloemetje of een attentie, maar met extra psychosociale ondersteuning. LM wil zo tonen dat ze de kreten van mantelzorgers hoort én serieus neemt. 

De maatschappelijk werkers van LM zullen rond de Dag van de Mantelzorg ‘één-op-één’-ontmoetingsmomenten organiseren. De maatschappelijk werkers zullen mantelzorgers uitnodigen voor een langer en persoonlijker gesprek in een informele setting. Tijdens dit moment wordt er veel aandacht besteed aan het psychosociale welbevinden van de mantelzorger.

Toch laat LM en haar mantelzorgvereniging ‘Liever Thuis LM’ het hier niet bij. Beide organisaties zetten zich élke dag van het jaar in om mantelzorgers de ondersteuning te bieden die ze verdienen. Zo bieden ze een luisterend oor aan, maken ze mantelzorgers wegwijs in het zorglandschap en de bestaande premies en tegemoetkomingen, en beantwoorden ze hun vragen. Ook ijvert Liever Thuis LM bij de diverse overheden om een mantelzorgvriendelijke samenleving uit te bouwen. Zo pleit ze o.a. voor een verdere uitbouw van de thuiszorgondersteunende diensten en de mogelijkheden van respijtzorg.

LM en de vzw Liever Thuis LM steunen ook de Vlaamse mantelzorgcampagne van het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL), de 6 erkende Vlaamse mantelzorgverenigingen (Coponcho, Liever Thuis LM, Mantelzorgnetwerk, OKRA-Zorgrecht, Samana en Steunpunt Mantelzorg) en #WVL mantelt mee.Oproep: Zorg jij voor iemand?

Zorg jij voor iemand? Zoals je partner, een ouder, broer of zus, vriend of buur? Doe je dat op regelmatige basis, terwijl het niet voor je beroep, studie of vrijwilligerswerk is? Dan is jouw mening belangrijk voor ons!

Vul de korte vragenlijst in  die je vindt op https://survey.alchemer.eu/s3/90566291/mantelzorgers-nl&partner=lieverthuislm en help ons snel op weg naar betere ondersteuning. Het duurt maximum 5 minuten. Da’s beloofd.

 

Corona: isolatieverplichting na positieve test niet langer nodig

Gezien de gunstige evolutie van de coronapandemie heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid een einde gemaakt aan de automatische verplichte isolatieperiode van 7 dagen na een positieve coronatest. Vanaf nu moet je bij een coronabesmetting dezelfde maatregelen toepassen als bij een besmetting met de griep. Probeer bijvoorbeeld, indien mogelijk, de eerste dagen van de besmetting het contact met andere personen te beperken.


Spel over jonge mantelzorg voor secundaire scholen

Recent onderzoek toont aan dat ongeveer 1 op 5 jongeren ‘jonge mantelzorger’ is. Vaak weten deze jongeren niet dat ze een jonge mantelzorger zijn. Hierdoor lopen ze informatie en ondersteuning mis. Zulke ondersteuning is nochtans noodzakelijk omdat de zorgsituatie een grote impact kan hebben op het welbevinden van deze jongeren en gepaard gaat met heel wat (toekomst)vragen.

Vanuit de erkende mantelzorgvereniging 'Liever Thuis LM'  willen we via een schoolproject tegemoetkomen aan deze informatie- en ondersteuningsnood. We ontwikkelden, met steun van de Vlaamse overheid, een educatief spel rond jonge mantelzorgers voor leerlingen van het 2de en 3de middelbaar. Ondertussen werd het spel aangepast zodat het ook gebruikt kan worden in het 4de middelbaar en de 3de graad. Het spel wordt gespeeld in klasverband en wordt begeleid door 1 of 2 begeleiders, die vormingsmedewerker en/of ervaringsdeskundige zijn.

Doelstellingen van het spel:

 • Jongeren informeren over mantelzorg en het opnemen van mantelzorgtaken door leeftijdsgenoten en over het bestaande dienstverlenings- en ondersteuningsaanbod.
 • Aanleren van psychosociale vaardigheden: klasgenoten bewust en begripvol maken over jonge mantelzorgsituaties en handvaten aanreiken waarmee ze jonge mantelzorgers kunnen steunen.
 • Versterken van de veerkracht van jonge mantelzorgers.

Onze medewerkers trekken met dit spel naar secundaire scholen. Heeft je school interesse om deel te nemen of wens je meer informatie over het project? Dan kan je contact opnemen met lieverthuis@lm.be of op het nummer 02 542 87 09.

Wat zijn de voordelen voor je school?

 • Gratis.
 • Onze medewerkers begeleiden het spel. Leerkrachten hoeven niets voor te bereiden en mogen, maar moeten niet aanwezig zijn.
 • Een gemakkelijke en leuke manier om onderwijsdoelstellingen rond mentaal en sociaal-relationeel welbevinden te behalen.


Verhoging zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ('mantelzorgpremie')

Met ingang van 1 januari 2023 werd het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden opgetrokken van 130 naar 135 euro per maand. Dit is de eerste verhoging sinds 2009.

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is voor heel wat mensen beter bekend onder de benaming 'mantelzorgpremie'. Deze benaming is niet helemaal correct omdat de premie wordt uitbetaald aan mensen die zwaar zorgbehoevend zijn, ook mensen die geen mantelzorger(s) hebben. Ook bewoners van woonzorgcentra hebben hier recht op. 

We zijn verheugd dat dit zorgbudget verhoogd werd. Helaas is deze stijging niet evenredig met de stijging van de consumptieprijzen en de energiekosten in 2022. We hopen echter dat de Vlaamse regering ook de komende jaren het bedrag van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden zal optrekken wanneer de kosten voor zwaar zorgbehoevende personen sterk toenemen.


Gerodent PLUS project: project rond mondgezondheid zoekt participanten

Het Gerodent PLUS project van Universiteit Gent heeft de ambitie om de mondgezondheid bij kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren. Dit wil het project doen door de samenwerking tussen verschillende zorgverleners te verbeteren en mondzorg toegankelijker te maken.

Het Gerodent PLUS project loopt momenteel in volgende gemeenten:

 • Oost-Vlaanderen: Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen;
 • West-Vlaanderen: Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt en Wingene.

Graag zouden de initiatiefnemers van dit project met ouderen of mantelzorgers in gesprek gaan over mondzorg. Dit gesprek zal ongeveer 1 uur duren en handelt over hun wensen, noden en drempels met betrekking tot mondzorg.

Zou je graag bijdragen aan het verbeteren van de mondgezondheid van kwetsbare thuiswonende ouderen door mee te werken aan een dergelijk interview? Of heb je bijkomende vragen? Contacteer de medewerkers van het project op het nummer 09/332 06 64 of stuur een mail naar gerodentplus@ugent.be.


Vlaamse Regering investeert in uitvoering nieuw Vlaams mantelzorgplan

Mantelzorg is de zorg die je op regelmatige basis verleent aan een persoon uit je nabije omgeving die een zorgnood heeft, bijvoorbeeld je partner die lijdt aan kanker, een ouder met dementie, een kind met een fysieke of mentale beperking, een buur of vriend met gezondheidsklachten of een verslavingsproblematiek, ...

De Vlaamse Regering gaf recent groen licht aan het nieuw Vlaams mantelzorgplan en de daaruit volgende projecten. Door 1 miljoen euro te investeren, zet de Vlaamse Regering mantelzorg op de kaart, met de erkenning van de meerwaarde van mantelzorg voor het zorg- en welzijnslandschap én de maatschappij. Momenteel worden verschillende stakeholders aangeschreven om deel te nemen aan de uitrol van het mantelzorgplan.

Meer info:


Hoe kan je online je vaccinatiegegevens bekijken?

Met MyHealthViewer kan je verschillende persoonlijke medische gegevens nakijken. Wanneer je kunt deelnemen aan bevolkingsonderzoeken voor kankerscreening bijvoorbeeld, maar ook je medicatieschema en welke vaccins je hebt gekregen. In onderstaand document leggen we je uit hoe je dit kunt doen.

Meer info:


Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas

De laatste tijd krijgen wij regelmatig vragen over het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Mensen vragen ons of zij hiervoor in aanmerking komen. We hebben de voorwaarden en andere informatie gebundeld in onderstaand document.

Meer info:


SMAK: bijzondere workshops voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Het SMAK-museum uit Gent wil kunstwerken toegankelijk maken voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. En dat met een positieve ingesteldheid ten opzichte van hun veranderende bewustzijn.

Meer informatie vind je via deze link.


Telefonische consultaties en videoconsultaties bij de dokter vanaf augustus betalend

Tijdens de coronapandemie was een terugbetalingsregeling van kracht. Artsen konden 20 euro per telefonische raadpleging aanrekenen, maar deze kost betaalde de mutualiteit volledig terug. Dat systeem verandert vanaf augustus. In onderstaand document lees je er meer over.

Meer info:


Zelfhulpstrategieën voor sandwichers

In ons ledenblad 'Liever Thuis' verscheen een artikel over de sandwichgeneratie. Dit is een groep mensen die gelijktijdig zorgt voor een oudere generatie (ouders of grootouders) én een jongere generatie (kinderen of kleinkinderen) en die dit combineert met een deeltijds of voltijdse job. We vinden deze mensen vooral tussen 45 en 65 jaar.

Miet Timmers, onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee Hogeschool, voerde een boeiend onderzoek uit over de sandwichgeneratie. Zij ontdekte op die manier negen strategieën die 'sandwichers' hanteren om beter om te gaan met de werk-zorg-levenbalans.

Meer info:


Digitalisering van het papieren voorschrift voor geneesmiddelen. Maar wat als de mantelzorger de medicatie gaat halen bij de apotheker?

Sinds 15 september 2021 geeft de huisarts of een andere behandelend arts je geen papieren bewijs van een geneesmiddelenvoorschrift meer mee, tenzij je hier uitdrukkelijk om vraagt. De apotheker kan het voorschrift uitlezen uit je elektronische identiteitskaart als je die afgeeft. Maar wat als je zelf niet tot bij de apotheker raakt en een familielid of een andere mantelzorger je medicatie gaat halen?

Mantelzorgers mogen de medicatie van de persoon voor wie zij zorgen ophalen met zijn/haar rijksregisternummer op zak. Dit kan echter enkel als de elektronische identiteitskaart van de zorgbehoevende persoon één keer ingelezen werd bij de apotheker in de afgelopen vijftien maanden. Een andere optie is dat de mantelzorger een papieren voorschrift of een foto ervan meeneemt, maar dan moet de arts wel een papieren voorschrift meegegeven hebben of de mogelijkheid geboden hebben om hier een foto van te nemen.


Onderzoek van VDAB naar (ex-)mantelzorgers die willen herintreden op de arbeidsmarkt

Zorg je op regelmatige basis voor een zorgbehoevende persoon uit je directe omgeving (partner, kind, ouder, ander familielid, vriend(in)? Of heb je in het verleden gezorgd voor iemand uit je directe omgeving? Ben je hierdoor gestopt met werken, ben je deeltijds gaan werken of heb je nooit de stap kunnen zetten naar de arbeidsmarkt? En wil je (terug) de stap zetten naar de arbeidsmarkt of meer uren gaan presteren, maar je weet niet hoe?

Wat zou jou helpen of heeft jou geholpen om de stap naar de arbeidsmarkt of een opleiding te zetten? De VDAB wil dit graag van jou weten. Enkele VDAB-onderzoekers werken momenteel aan pistes om (ex-)mantelzorgers te helpen bij de herintrede op de arbeidsmarkt.

Heb je interesse om mee te werken aan dit onderzoek? Je mag de onderzoekers contacteren via heidi.knipprath@vdab.be. Dan zoeken zij, samen met jou, naar een datum die voor jou past om over jouw ervaringen te praten. Het gesprek kan online plaatsvinden, maar ook op locatie. Jij beslist wat voor jou het meest aangenaam aanvoelt. Je gegevens worden anoniem verwerkt. 


Brugse mantelzorglijn

OCMW Brugge, stad Brugge en het Brugs Mantelzorgnetwerk willen de mantelzorgers in hun stad ondersteunen. Daarom lanceerden ze de Brugse Mantelzorglijn. Mantelzorgers kunnen bellen naar 050/326 800 met vragen over de Brugse mantelzorgpremie, het zorg- en ondersteuningsaanbod, ontmoetingsplaatsen voor mantelzorgers, ... Daarnaast maakt www.brugge.be/mantelzorg hen wegwijs in thema’s zoals vervoer, woningaanpassingen, hulpmiddelen of infosessies.


Minister van Welzijn maakt inspectieverslagen woonzorgcentra openbaar

Vanaf 1 maart 2022 zullen de inspectieverslagen van woonzorgcentra te raadplegen zijn op de website van de Zorginspectie. Dat kondigde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke aan. Tot nog toe konden deze verslagen enkel op aanvraag geraadpleegd worden.

Meer info:


Herbekijk het webinar ‘Financiële en sociale tegemoetkomingen voor 65-plussers’

Welke financiële en sociale tegemoetkomingen bestaan er voor 65-plussers met een zorg- en ondersteuningsnood en/of hun mantelzorger(s)? Wat is nu net het mantelzorgstatuut? Hoe vraag je het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aan? Op deze en vele andere vragen krijg je een antwoord tijdens het webinar ‘Financiële en sociale tegemoetkomingen voor 65-plussers’, georganiseerd door Vief vzw, in samenwerking met Liever Thuis LM en de dienst maatschappelijk werk van de Liberale Mutualiteit.

Dit webinar vond plaats op 19 oktober 2021. Herbekijk het webinar hier


Onvergetelijke fietsroutes vanuit woonzorgcentrum 'De Vijvers' in Gentbrugge

Je kunt in het woonzorgcentrum 'De Vijvers' (Walstraat 1, 9050 Gentbrugge) gratis een riksjafiets, duofiets of rolstoelfiets en een kaart of gps lenen. Zo kan je met een vriend/vriendin, een kennis of een familielid met dementie, of iemand die minder goed te been is, een tochtje maken.

Kies uit zes eenvoudige fietsroutes met dementievriendelijke bezienswaardigheden en stops. Vertrek- en eindpunt is telkens woonzorgcentrum 'De Vijvers', waar je ook de nodige uitleg krijgt.

Reserveer online een fiets via www.stad.gent/onvergetelijkefietsroutes of neem contact op met het woonzorgcentrum 'De Vijvers' op het nummer 09/266 30 66 of stuur een mail naar wzc.devijvers@stad.gent.

Meer info:


Wat kan er wel en niet betaald worden met het persoonsvolgend budget voor personen met een handicap?

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) maakte een mededeling voor alle budgethouders om toe te lichten waarvoor het persoonsvolgend budget (PVB) gebruikt mag worden en waarvoor niet. Deze vernieuwde richtlijnen worden toegepast voor nieuwe overeenkomsten. We vatten, op basis van een nota van bijstandsorganisatie Onafhankelijk Leven, deze mededeling voor jou samen in onderstaand document.

Opgelet: het persoonsvolgend budget (PVB) wordt toegekend aan personen met een handicap jonger dan 65 jaar. Ben je ouder dan 65 jaar, dan kom je enkel in aanmerking als je handicap vóór je 65ste verjaardag reeds erkend was door het VAPH.

Meer info:


Vanaf 2022 betaal je alleen nog het remgeld bij je dokter

Door een uitbreiding van de derdebetalersregeling moet vanaf 2022 zorg financieel toegankelijker worden. Je betaalt bij je arts dan enkel nog het remgeld. Personen met een laag inkomen zullen bovendien kunnen rekenen op een hogere tegemoetkoming bij oplopende medische kosten.

Meer info:


Zorgwonen: langer thuis blijven wonen in een zorgende omgeving

Bij zorgwonen wordt in of bij een bestaande woning een kleinere wooneenheid ingericht voor maximaal twee 65-plussers of zorgbehoevende personen, zodat ze kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent. Een zorgverlener kan ook gaan wonen bij oudere of zorgbehoevende personen. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd aangepast om de aanvraag van een zorgwoning eenvoudiger te maken. Onderstaande brochure maakt je wegwijs in alle aspecten van het zorgwonen en geeft je inzicht in de regelgeving en procedures.

Meer info:


Sumehr: jouw medisch dossier in het kort

Sumehr is een samenvatting van je medisch dossier, die ervoor kan zorgen dat je snellere en betere zorg krijgt. Je kan de informatie in je Sumehr bekijken met je huisarts en indien nodig op punt stellen.

Plazzo werkte samen met de Huisartsenvereniging Gent een flyer uit.

Meer info:


Verlenging mantelzorgverlof

Wie regelmatig zorgtaken opneemt voor een naaste (partner, ouder, kind, ander familielid, buur of vriend(in)) omwille van een ziekte of een fysieke, mentale of psychische beperking, kon sinds 1 september 2020 één maand voltijds mantelzorgverlof per zorgbehoevende opnemen. Een andere mogelijkheid was twee maanden deeltijds mantelzorgverlof.

Die termijn werd op 1 september 2021 uitgebreid. Vanaf nu kan je als mantelzorger drie maanden voltijds mantelzorgverlof of zes maanden deeltijds mantelzorgverlof opnemen. Voor de voorwaarden verwijzen we graag naar onderstaande nota.

In totaal kan een mantelzorger zes maanden mantelzorgverlof in zijn of haar loopbaan opnemen. Zo krijgen mantelzorgers meer tijd, vrijheid en flexibiliteit om te zorgen.

Nota:


Jongeren tussen 18 en 21 jaar met een specifieke ondersteuningsbehoefte: keuze tussen zorgtoeslag (Groeipakket) en inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)/integratietegemoetkoming (IT)

Sinds 1 juni 2021 is de leeftijdsgrens voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en integratietegemoetkoming (IT) verlaagd van 21 naar 18 jaar, waardoor ook jongeren tussen 18 en 21 jaar met  met een beperking of ernstige chronische aandoening in aanmerking kunnen komen voor beide tegemoetkomingen.

Deze tegemoetkomingen zijn echter niet te combineren met de zorgtoeslag uit de gezinsbijslagregeling (het zogenaamde 'Groeipakket'). Je dient dus een keuze te maken tussen één van beide regelingen. Bij het maken van die keuze is het ook belangrijk rekening te houden met eventuele andere vergoedingen (bijvoorbeeld de zorgbudgetten) en eventuele afgeleide rechten waar jij recht op hebt of je kind recht op heeft. Je vindt meer informatie hierover in onderstaand document.

Meer info:


Filmpje webinar 'Sociale en financiële tegemoetkomingen voor 65-plussers'

Op donderdag 17 juni 2021 organiseerden wij, in samenwerking met Vief vzw en de dienst maatschappelijk werk van de liberale ziekenfondsen, een boeiende webinar over sociale en financiële tegemoetkomingen voor 65-plussers.

Je kunt het webinar herbekijken via deze link: https://youtu.be/s0WFrMCnTHE


Samen voor een warm, sociaal en zorgzaam Brugge

Op verschillende plaatsen kon je de laatste weken het logo van ‘Brugge draait om mensen’ zien: aan vensterramen, op het internet, …  Met dit logo geeft de stad Brugge, samen met tientallen andere sociale verenigingen en organisaties uit Brugge, aan dat zij zich inzetten voor hun inwoners, leden, … en voor de stad. 

Én ook jij kan iets doen.
Er zijn verschillende manieren, groot en klein, waarop jij kunt meewerken om Brugge warmer, socialer, zorgzamer, rechtvaardiger,... te maken. Denk maar aan het maken van een praatje met je buur, het verhuren van je woning via een sociaal verhuurkantoor, de opvang van een pleegkind in je gezin, vrijwilligerswerk bij een sociale organisatie, … Wil je graag de verschillende mogelijkheden bekijken en iets vinden dat aansluit bij jouw situatie en interesses, ga dan naar www.brugge.be/bruggedraaitommensen of bel naar de Vrijwilligerscentrale via 050 44 82 22.

Wil je op de hoogte blijven van wat ‘Brugge draait om mensen’ doet?
Volg ‘Brugge draait om mensen’ dan op Facebook: www.facebook.com/bruggedraaitommensen.


Gratis psychologische digitale ondersteuning voor mantelzorgers in Antwerpen

Ben je een mantelzorger die in stad Antwerpen woont? Stad Antwerpen wil mantelzorgers helpen hun mentale veerkracht te versterken. Daarom biedt de stad je 3 gratis consultaties aan met een online psycholoog naar keuze via het digitaal platform van Bloomup.

Ga naar volgende link voor meer info: https://talk.bloomup.org/mantelzorgantwerpen. Of bekijk de folder die hieronder werd toegevoegd ter informatie.
Meer info:


Je medicatieschema online raadpleegbaar

Het innemen van medicatie gebeurt best zo nauwkeurig mogelijk. Als je verschillende medicijnen moet innemen, is het echter soms moeilijk om het overzicht te bewaren. Het online overheidsportaal www.mijngezondheid.belgie.be lanceert daarom een nieuwe toepassing. Vanaf nu kan je er jouw persoonlijke medicatieschema terugvinden. Hoe je dit kunt doen, lees je in onderstaand document. Je kunt de verschillende functies ook bekijken op https://youtube/ZW65BfxhK5U.
Meer info:


De woningkwaliteitswijzer

Met ‘de woningkwaliteitswijzer’ kan je testen hoe het gesteld is met de kwaliteit van je woning. Deze online tool moet er voor zorgen dat de kwaliteit van alle woningen in Vlaanderen er op vooruit gaat. De woningkwaliteitswijzer informeert en stimuleert je namelijk om kleine of grotere ingrepen aan je woning uit te voeren.

De woningkwaliteitswijzer belicht alle aspecten van een kwaliteitsvolle woning en toont aan welke normen woningen moeten voldoen om veilig en gezond te zijn. Zo kan je zien hoe het staat met de kwaliteit en veiligheid van jouw woning en waar je eventueel verbeteringen aan kunt brengen.

Doe zelf de test via www.vlaanderen.be/woningkwaliteitswijzer

De tool kadert binnen een grotere campagne over woningkwaliteit.


Recht op Vlaamse aanmoedigingspremie bij opnemen van mantelzorgverlof

De Vlaamse regering besliste op 15 januari 2021 om een Vlaamse aanmoedigingspremie toe te kennen aan mensen die een federaal mantelzorgverlof opnemen om te zorgen voor een zorgbehoevende partner of ouder, een zorgbehoevend kind of een andere zorgbehoevende naaste. Hieronder vind je meer info.
Meer info:


Tijdelijk inwonen van mantelzorgers in een woonzorgcentrum

Als mantelzorger kan je sinds begin deze maand gaan inwonen in een woonzorgcentrum om te zorgen voor je naaste (en eventueel de andere bewoners). In bijgevoegde tekst vind je enkele aandachtspunten voor in het geval je overweegt om dit te doen. 

Meer info:


Palliatieve zorg: zorg en zoveel meer

Palliatieve zorg is veel meer dan alleen maar zorg. Het verbetert de levenskwaliteit van ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten, zodat ze ondanks de ziekte nog zoveel mogelijk van het leven kunnen genieten, tot het einde. Met een campagne slaan de drie federaties voor palliatieve zorg in Vlaanderen, Brussel en Wallonië de handen in elkaar om palliatieve zorg positief in beeld te brengen. Want vandaag vinden nog steeds te weinig patiënten de weg naar palliatieve zorg.

Op 10 oktober is het Werelddag Palliatieve Zorg. De federaties willen samen de vooroordelen en onduidelijkheden over palliatieve zorg de wereld uit helpen en een positieve boodschap brengen: palliatieve zorg verbetert de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten en moedigt hen aan om het beste te halen uit het leven ondanks de ongeneeslijke ziekte.

Surf naar www.zorgenzoveelmeer.be voor meer info.


Online platform om je mentale gezondheid te verbeteren

De coronacrisis en bijhorende maatregelen hebben een negatieve impact gehad op het mentale welzijn van velen. Misschien ook op dat van jou. De Vlaamse overheid en het Vlaams Instituut Gezond Leven lanceerden het online platform www.checkjezelf.be. Hierop vind je tal van tips en oefeningen om eenzaamheid, angst, stress en burn-out te voorkomen, om beter om te gaan met verlieservaringen en om je veerkracht te verhogen. Op het platform delen ook BV’s hun verhaal en geven experts, zoals psychiater Dirk De Wachter en prof. dr. Elke Van Hoof, uitleg en concreet advies.


Waar kan ik een mantelzorger vinden?

Er bestaat heel wat onduidelijkheid over het begrip ‘mantelzorger’. Daarom hebben we de meest essentiële informatie gebundeld in onderstaande tekst.
Meer info:


Prentenboek voor kinderen over dementie

Een kind uitleggen dat oma of opa dementie heeft, hoe doe je dat? Prentenboekenauteur An Swerts slaagt er wonderwel in om zo’n ernstige aandoening op een positieve, ontroerende manier in een kinderverhaal te gieten. ‘Lieve meid’ is een nieuw prentenboek voor kinderen vanaf 6 jaar.
Meer info :


Website voor mantelzorgers en professionele zorgverleners over zorgen voor jezelf

Als je in de zorg- of welzijnssector werkt of mantelzorger bent, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag in dag uit. Op www.dezorgsamen.be vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en elkaar te ondersteunen. Ook voor directe hulp kan je hier terecht.


Hoe zorg je voor sterke tandem met mantelzorgers? op Sociaal.net

Onze mantelzorgvereniging, de vzw Liever Thuis LM, schreef recent een boeiend artikel over de samenwerking tussen mantelzorgers en professionele zorgverleners in de zorg voor een zorgbehoevende persoon. In dit artikel wees de stafmedewerker van onze vereniging op de verschillende rollen die mantelzorgers opnemen en besteedde hij aandacht aan de recent ontwikkelde Samenspraak-fiche. Dat is een instrument om de samenwerking te versterken en de onderlinge communicatie te verbeteren. Je kunt het artikel lezen op https://sociaal.net/achtergrond/samenwerking-mantelzorgers/.


Helpper

Helpper is een digitale ontmoetingsplaats dat ouderen, personen met een handicap, chronische zieken, drukbezette ouders (onze helppies) verbindt met hulpvaardige buurtbewoners (onze helppers).

Dagelijks helpt Helpper hulpzoekers bij het vinden van hulp in de buurt voor dagdagelijkse taken. De helppers worden zorgvuldig geselecteerd. Bij een match tussen helppers en helppies ondersteunt Helpper met de administratieve rompslomp (o.a. twee verzekeringen).

Helpper is momenteel actief in Groot Antwerpen, Groot Gent en Brussel. Meer info is terug te vinden op www.helpper.be en specifiek voor Brussel in de tweetalige folder.


Vermissingsfiche Gent om personen met dementie sneller terug te vinden

Elke dag raken personen met dementie vermist in Gent. Help de politie om sneller een persoon met dementie terug te vinden, download de vermissingsfiche en vul deze op voorhand en in alle rust in. Dementievriendelijk Gent maakte, samen met Alain Remue van de Cel Vermiste Personen en het Expertisecentrum Dementie Paradox, een filmpje over de vermissingsfiche.

Er is een korte (https://www.youtube.com/watch?v=3bzWsVnTqRY&feature=youtu.be) en een lange (https://www.youtube.com/watch?v=Ybiffgz1byU&feature=youtu.be) versie.

Meer informatie vind je op http://www.ocmwgent.be/vermissing.html.

Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09