Oproep: deelname aan onderzoek rond levenseinde kennis en vaardigheden

De Onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde is op zoek naar deelnemers om de Vlaamse versie van de Death Literacy Index te testen. Dit instrument meet de kennis en vaardigheden van mensen om inzicht te verwerven, beslissingen te maken en toegang te krijgen tot zorg en hulpverlening rondom het levenseinde.

Heb jij interesse in dit thema of kreeg je er al eens eerder mee te maken? Dan nodigen de onderzoekers je uit voor een interview van ongeveer 30 minuten.

Meer info:


Veilig winkelen tijdens corona

Nu er in het hele land een nieuwe, schijnbaar besmettelijkere variant van het coronavirus circuleert (de omikron-variant), benadrukken experten dat het belangrijk is om de geldende maatregelen te handhaven en je zo min mogelijk tussen de shoppende mensenmassa te begeven. Iedereen moet echter wel boodschappen doen, ook ouderen en mantelzorgers. Wil je veilig gaan winkelen, dan volg je het best de adviezen die wij gebundeld hebben in bijgevoegd document.

Meer info:


Oproep: deelname aan onderzoek rond veerkracht van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking

Een tweedejaars masterstudente  klinische orthopedagogiek & disability studies voert momenteel een onderzoek naar de veerkracht van ouders van een kind tussen 12 en 21 jaar met een verstandelijke beperking. Zij wil haar onderzoek uitvoeren aan de hand van een interview van enkele ouders. Heb je interesse om hieraan deel te nemen? Bekijk dan onderstaande info en neem contact op met de studente.

Meer info:


Oproep: deelname aan onderzoek over uitdagingen van jongvolwassen mantelzorgers

Een studente pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Gent voert momenteel een onderzoek naar de uitdagingen van jongvolwassen mantelzorgers. Dit onderzoek zal uitgevoerd worden aan de hand van een interview. Ben je tussen 18 en 25 jaar én mantelzorger en wil graag deelnemen aan dit onderzoek? Bekijk dan onderstaande info en neem contact op met de studente.

Meer info:


Oproep: deelname aan onderzoek over de zorg voor een persoon met de ziekte van Alzheimer

Wereldwijd worden er jaarlijks 50 miljoen mensen getroffen door dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer. Mensen met Alzheimer ervaren voornamelijk geheugenproblemen, moeilijkheden in het dagdagelijks functioneren en een verminderd vermogen om georganiseerd te denken of te plannen. Ongetwijfeld heeft dit ook een enorme impact op de gezinsleden die instaan voor de zorg van de persoon met dementie. Voor zijn masterproef binnen de klinische psychologie is Roan De Bruyn op zoek naar partners of gezinsleden die graag hun verhaal kwijt willen over de zorg voor hun familielid met de ziekte van Alzheimer. Het zou gaan om een semi-gestructureerd interview dat maximum 1 uur in beslag neemt. Het interview is enkel en alleen voor wetenschappelijke doeleinden bedoeld en zal volledig geanonimiseerd zijn.

Bent u partner of familie van een persoon met de ziekte van Alzheimer en wilt u deelnemen aan dit onderzoek? Gelieve dan contact op te nemen met Roan De Bruyn op het nummer 0471/50 19 34 of via roandebruyn@outlook.com


Oproep: normaalhorenden gezocht voor doctoraatsonderzoek omtrent de verschillende factoren die invloed hebben op het verstaan van spraak met een cochleair implantaat (CI)

Een doctoraatsstudente aan de Universiteit Gent voert momenteel onderzoek naar de verschillende factoren die een invloed hebben op het verstaan van spraak met een cochleair implantaat (CI). Zij is hiervoor nog op zoek naar gezonde personen zonder gehoorproblemen voor de controlegroep. Heb je interesse? Lees dan onderstaande info en neem contact op met de studente.

Meer info:


Zelfhulpstrategieën voor sandwichers

In ons ledenblad 'Liever Thuis' verscheen een artikel over de sandwichgeneratie. Dit is een groep mensen die gelijktijdig zorgt voor een oudere generatie (ouders of grootouders) én een jongere generatie (kinderen of kleinkinderen) en die dit combineert met een deeltijds of voltijdse job. We vinden deze mensen vooral tussen 45 en 65 jaar.

Miet Timmers, onderzoeker bij het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee Hogeschool, voerde een boeiend onderzoek uit over de sandwichgeneratie. Zij ontdekte op die manier negen strategieën die 'sandwichers' hanteren om beter om te gaan met de werk-zorg-levenbalans.

Meer info:


Deelname aan masterproefonderzoek over mantelzorg in afwachting van een persoonsvolgend budget (PVB) voor een volwassen kind met een handicap

Ben je ouder en mantelzorger van een zoon of dochter met een motorische en/of verstandelijke beperking? Wacht je zoon of odchter op een persoonsvolgend budget (PVB)? Is je zoon of dochter tussen 18 en 65 jaar? Dan ben je de geknipte persoon voor dit masterproefonderzoek.

Interesse? Lees bijgevoegd document en neem contact op met studente Vanessa Desante.

Meer info:


Hoe geraak ik aan een COVID Safe Ticket (coronapas)?

De coronapas bemachtigen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Sommige mensen zijn minder digitaal aangelegd of hebben amper toegang tot het internet. Er is echter ook een andere manier om de coronapas te bekomen. Hier sommen we alle mogelijkheden op:

 • Per post: Bel naar 078/78 78 50 (zonaal tarief) en geef je rijksregisternummer door. Je rijksregisternummer vind je achteraan op je elektronische identiteitskaart en begint met je geboortedatum (beginnend met het jaartal). Wacht nadien ongeveer één week en nadien ontvang je per post je coronapas.
 • Printen: Surf naar https://www.mijngezondheid.belgie.be en log in met je elektronische identiteitskaart en een kaartlezer of via de itsme-app. Klik vervolgens op 'Mijn EU Digitaal COVID-Certificaten / COVID Safe Ticket'. Download dan het meest recente COVID Safe Ticket. Tenslotte print je dit document. Heb je zelf geen computer en/of printer of lukt het niet? Vraag aan een familielid, een buur of vriend(in) of hij/zij jou hierbij even wil helpen.
 • Smartphone: Installeer de app 'CovidSafeBE' op je smartphone. Log vervolgens in met de itsme-app.


Vaccinatiecertificaat derde coronaprik

Voortaan krijgen niet alleen patiënten met een verminderd immuunsysteem en bewoners van woonzorgcentra, maar ook 65-plussers een extra dosis van het coronavaccin. Na nieuwjaar komen ook de personen jonger dan 65 jaar aan de beurt. De hele bevolking zal een derde keer (of tweede keer als je de eerste keer voor het 'Johnson & Johnson'-vaccin koos) gevaccineerd kunnen worden tegen eind april 2022.

Ben je 65 jaar of ouder? Dan vermeldt jouw nieuwe certificaat 'dosis 3/2' of 'dosis 2/1'. Dit laatste is het geval als je de eerste keer voor het 'Johnson & Johnson'-vaccin koos. De vermelde verhouding is de verhouding van het aantal dosissen van een volledige basisvaccinatie en het totaal aantal ontvangen dosissen. Je certificaat is onmiddellijk bruikbaar als COVID Safe Ticket (of coronapas).

Ben je 64 jaar of jonger? Dan zal je nieuwe certificaat pas veertien dagen na de prik bruikbaar zijn. Ter bescherming van de privacy vermeldt dit certificaat de extra dosis niet.

Wie positief test na gevaccineerd te zijn, mag het certificaat gedurende elf dagen niet gebruiken.


Digitalisering van het papieren voorschrift voor geneesmiddelen. Maar wat als de mantelzorger de medicatie gaat halen bij de apotheker?

Sinds 15 september 2021 geeft de huisarts of een andere behandelend arts je geen papieren bewijs van een geneesmiddelenvoorschrift meer mee, tenzij je hier uitdrukkelijk om vraagt. De apotheker kan het voorschrift uitlezen uit je elektronische identiteitskaart als je die afgeeft. Maar wat als je zelf niet tot bij de apotheker raakt en een familielid of een andere mantelzorger je medicatie gaat halen?

Mantelzorgers mogen de medicatie van de persoon voor wie zij zorgen ophalen met zijn/haar rijksregisternummer op zak. Dit kan echter enkel als de elektronische identiteitskaart van de zorgbehoevende persoon één keer ingelezen werd bij de apotheker in de afgelopen vijftien maanden. Een andere optie is dat de mantelzorger een papieren voorschrift of een foto ervan meeneemt, maar dan moet de arts wel een papieren voorschrift meegegeven hebben of de mogelijkheid geboden hebben om hier een foto van te nemen.


Onderzoek van VDAB naar (ex-)mantelzorgers die willen herintreden op de arbeidsmarkt

Zorg je op regelmatige basis voor een zorgbehoevende persoon uit je directe omgeving (partner, kind, ouder, ander familielid, vriend(in)? Of heb je in het verleden gezorgd voor iemand uit je directe omgeving? Ben je hierdoor gestopt met werken, ben je deeltijds gaan werken of heb je nooit de stap kunnen zetten naar de arbeidsmarkt? En wil je (terug) de stap zetten naar de arbeidsmarkt of meer uren gaan presteren, maar je weet niet hoe?

Wat zou jou helpen of heeft jou geholpen om de stap naar de arbeidsmarkt of een opleiding te zetten? De VDAB wil dit graag van jou weten. Enkele VDAB-onderzoekers werken momenteel aan pistes om (ex-)mantelzorgers te helpen bij de herintrede op de arbeidsmarkt.

Heb je interesse om mee te werken aan dit onderzoek? Je mag de onderzoekers contacteren via heidi.knipprath@vdab.be. Dan zoeken zij, samen met jou, naar een datum die voor jou past om over jouw ervaringen te praten. Het gesprek kan online plaatsvinden, maar ook op locatie. Jij beslist wat voor jou het meest aangenaam aanvoelt. Je gegevens worden anoniem verwerkt. 


Brugse mantelzorglijn

OCMW Brugge, stad Brugge en het Brugs Mantelzorgnetwerk willen de mantelzorgers in hun stad ondersteunen. Daarom lanceerden ze de Brugse Mantelzorglijn. Mantelzorgers kunnen bellen naar 050/326 800 met vragen over de Brugse mantelzorgpremie, het zorg- en ondersteuningsaanbod, ontmoetingsplaatsen voor mantelzorgers, ... Daarnaast maakt www.brugge.be/mantelzorg hen wegwijs in thema’s zoals vervoer, woningaanpassingen, hulpmiddelen of infosessies.


Minister Beke maakt inspectieverslagen woonzorgcentra openbaar

Vanaf 1 maart 2022 zullen de inspectieverslagen van woonzorgcentra te raadplegen zijn op de website van de Zorginspectie. Dat kondigde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke aan. Tot nog toe konden deze verslagen enkel op aanvraag geraadpleegd worden.

Meer info:


Herbekijk het webinar ‘Financiële en sociale tegemoetkomingen voor 65-plussers’

Welke financiële en sociale tegemoetkomingen bestaan er voor 65-plussers met een zorg- en ondersteuningsnood en/of hun mantelzorger(s)? Wat is nu net het mantelzorgstatuut? Hoe vraag je het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden aan? Op deze en vele andere vragen krijg je een antwoord tijdens het webinar ‘Financiële en sociale tegemoetkomingen voor 65-plussers’, georganiseerd door Vief vzw, in samenwerking met Liever Thuis LM en de dienst maatschappelijk werk van de Liberale Mutualiteit.

Dit webinar vond plaats op 19 oktober 2021. Herbekijk het webinar hier


Onvergetelijke fietsroutes vanuit woonzorgcentrum 'De Vijvers' in Gentbrugge

Je kunt in het woonzorgcentrum 'De Vijvers' (Walstraat 1, 9050 Gentbrugge) gratis een riksjafiets, duofiets of rolstoelfiets en een kaart of gps lenen. Zo kan je met een vriend/vriendin, een kennis of een familielid met dementie, of iemand die minder goed te been is, een tochtje maken.

Kies uit zes eenvoudige fietsroutes met dementievriendelijke bezienswaardigheden en stops. Vertrek- en eindpunt is telkens woonzorgcentrum 'De Vijvers', waar je ook de nodige uitleg krijgt.

Reserveer online een fiets via www.stad.gent/onvergetelijkefietsroutes of neem contact op met het woonzorgcentrum 'De Vijvers' op het nummer 09/266 30 66 of stuur een mail naar wzc.devijvers@stad.gent.

Meer info:


Wat kan er wel en niet betaald worden met het persoonsvolgend budget voor personen met een handicap?

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) maakte een mededeling voor alle budgethouders om toe te lichten waarvoor het persoonsvolgend budget (PVB) gebruikt mag worden en waarvoor niet. Deze vernieuwde richtlijnen worden toegepast voor nieuwe overeenkomsten. We vatten, op basis van een nota van bijstandsorganisatie Onafhankelijk Leven, deze mededeling voor jou samen in onderstaand document.

Opgelet: het persoonsvolgend budget (PVB) wordt toegekend aan personen met een handicap jonger dan 65 jaar. Ben je ouder dan 65 jaar, dan kom je enkel in aanmerking als je handicap vóór je 65ste verjaardag reeds erkend was door het VAPH.

Meer info:


Vanaf 2022 betaal je alleen nog het remgeld bij je dokter

Door een uitbreiding van de derdebetalersregeling moet vanaf 2022 zorg financieel toegankelijker worden. Je betaalt bij je arts dan enkel nog het remgeld. Personen met een laag inkomen zullen bovendien kunnen rekenen op een hogere tegemoetkoming bij oplopende medische kosten.

Meer info:


Mantelzorgers gezocht voor een eenmalig (online) gesprek over doorligwonden en drukletsels

Doorligwonden en drukletsels zijn wonden die kunnen ontstaan bij personen die tijdelijk of blijvend minder mobiel zijn (bedlegerig, rolstoelgebonden, ...) of die hulpmaterialen nodig hebben die druk op de huid kunnen veroorzaken (korset, gips, sondes, ...).

Hogeschool Gent (HoGent) wil informatiebronnen voor mantelzorgers ontwikkelen over hoe ze kunnen helpen drukletsels te voorkomen bij de persoon/personen voor wie deze mantelzorgers de zorg opnemen. Daarom hoort HoGent heel graag van jou als mantelzorger hoe jij vindt dat zo'n brochure er dient uit te zien en welke informatie ze dient te bevatten.

Wil je HoGent hierbij helpen door deel te nemen aan een eenmalig (al dan niet online) gesprek? Stuur dan een mailtje naar irene.decock@hogent.be of bel naar 0477/75 21 59.


65-plusser? Hou je bescherming tegen het coronavirus op het hoogste niveau met een herhalingsvaccin

Ben je ouder dan 65 jaar, dan mag je de komende weken een uitnodiging verwachten om je een derde keer te laten vaccineren tegen corona. Dokters en wetenschappers raden sterk aan om daarop in te gaan. Met een herhalingsvaccinatie blijf je het beste beschermd tegen corona.

De verschillende vaccins bieden uitstekende bescherming tegen corona: wie volledig gevaccineerd is, loopt veel minder kans om nog ziek te worden. Als je toch nog ziek wordt na vaccinatie, is de kans dat je zwaar ziek wordt of zou overlijden ook weer een heel stuk kleiner.

Studies bij miljoenen mensen in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten van Amerika tonen echter aan dat bij ouderen de bescherming van de vaccins langzaam afneemt na verloop van tijd. In die landen is de vaccinatie vroeger begonnen dan in ons land, zodat de wetenschappers daar al kunnen bestuderen hoe goed de vaccins nog werken na een paar maanden.

Vaccinatie-expert Pierre Van Damme legt uit: “We zien in de studies heel duidelijk dat de vaccins bij 65-plussers na een paar maanden een stukje van hun kracht verliezen. Na ongeveer vijf maanden begint de werkzaamheid tegen ernstige coronasymptomen en hospitalisatie af te nemen met zes à tien procent. Dat betekent dus dat je dan weer wat meer risico loopt om in het ziekenhuis te belanden  als je besmet raakt met corona.” Met een herhalingsvaccinatie versterk je je bescherming tegen corona.

Intussen zijn verschillende varianten ontstaan van  het coronavirus. De huidige vaccins werken nog altijd heel goed tegen de varianten die in ons land de ronde doen. Om je zo goed mogelijk te beschermen, is het dus belangrijk om een nieuwe vaccinatie niet uit te stellen. Door je nu opnieuw te laten vaccineren, zorg je voor de beste bescherming.

Meer info:


Zorgwonen: langer thuis blijven wonen in een zorgende omgeving

Bij zorgwonen wordt in of bij een bestaande woning een kleinere wooneenheid ingericht voor maximaal twee 65-plussers of zorgbehoevende personen, zodat ze kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent. Een zorgverlener kan ook gaan wonen bij oudere of zorgbehoevende personen. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd aangepast om de aanvraag van een zorgwoning eenvoudiger te maken. Onderstaande brochure maakt je wegwijs in alle aspecten van het zorgwonen en geeft je inzicht in de regelgeving en procedures.

Meer info:


Campagne: 'Gezond begint in je mond!'

Het Vlaams Instituut Mondgezondheid lanceerde onlangs de campagne ‘Gezond begint in je mond’. Met deze campagne willen ze aandacht vestigen op het belang van mondgezondheid bij kwetsbare ouderen. Bij ouderen met een dagelijkse zorgnood belandt mondzorg vaak op de achtergrond. Toch is het erg belangrijk om het gebit en de mond van deze ouderen goed te blijven verzorgen.

Dit niet alleen voor hun levenskwaliteit en eigenwaarde. Omdat de mond deel uitmaakt van ons lichaam, kan een slechte mondgezondheid leiden tot tal van andere gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld: longonsteking, diabetes, een verhoogde kans op dementie en hart- en vaatziekten. Mondgezondheidsproblemen en de gevolgen ervan zijn tot op de dag van vandaag nog onvoldoende bekend bij professionele hulpverleners, mantelzorgers en de ouderen zelf. Deze campagne wil daar verandering in brengen.

Ben je een mantelzorger of zorgbehoevende die beter wil waken over mondgzondheid? Lees hier de brochure met concrete tips over hoe je natuurlijke tanden of gebitsprothesen correct poetst.

Ben je een zorgprofessional? Download de flyer 'Gezond begint in je mond' hier.


Sumehr: jouw medisch dossier in het kort

Sumehr is een samenvatting van je medisch dossier, die ervoor kan zorgen dat je snellere en betere zorg krijgt. Je kan de informatie in je Sumehr bekijken met je huisarts en indien nodig op punt stellen.

Plazzo werkte samen met de Huisartsenvereniging Gent een flyer uit.

Meer info:


Verlenging mantelzorgverlof

Wie regelmatig zorgtaken opneemt voor een naaste (partner, ouder, kind, ander familielid, buur of vriend(in)) omwille van een ziekte of een fysieke, mentale of psychische beperking, kon sinds 1 september 2020 één maand voltijds mantelzorgverlof per zorgbehoevende opnemen. Een andere mogelijkheid was twee maanden deeltijds mantelzorgverlof.

Die termijn werd op 1 september 2021 uitgebreid. Vanaf nu kan je als mantelzorger drie maanden voltijds mantelzorgverlof of zes maanden deeltijds mantelzorgverlof opnemen. Voor de voorwaarden verwijzen we graag naar onderstaande nota.

In totaal kan een mantelzorger zes maanden mantelzorgverlof in zijn of haar loopbaan opnemen. Zo krijgen mantelzorgers meer tijd, vrijheid en flexibiliteit om te zorgen.

Nota:


Oproep: mensen met een beperking die telewerken voor een onderzoek

De Odisee hogeschool is op zoek naar werkende mensen met een beperking die zouden willen meewerken aan een onderzoek naar 'inclusief telewerk'. Zij zullen geïnterviewd worden over hun ervaringen met telewerk. Ook leidinggevenden van mensen met een beperking mogen zich kandidaat stellen.

Interesse? Stuur een mailtje naar Jan Waeben: jan.waeben@odisee.be.


Oproep: broers en zussen van overleden adolescenten en jongvolwassenen met kanker voor een onderzoek

Het UZ Gent en de Universiteit Gent voeren momenteel een studie naar de ervaringen, beleving en noden van broers en zussen van overleden adolescenten en jongvolwassenen met kanker.

De onderzoekers zijn op zoek naar jongvolwassenen van de leeftijdsgroep van 18 tot 35 jaar:

 • die een broer of zus hebben verloren aan kanker, die op het ogenblik van overlijden 16 tot 35 jaar was;
 • het overlijden van broer of zus is minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar geleden op het ogenblik van het onderzoek.

Interesse? Lees onderstaande infoblad of neem contact op met Laura Meulemeester van UZ Gent: laura.meulemeester@uzgent.be.

Meer info:


Jongeren tussen 18 en 21 jaar met een specifieke ondersteuningsbehoefte: keuze tussen zorgtoeslag (Groeipakket) en inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)/integratietegemoetkoming (IT)

Sinds 1 juni 2021 is de leeftijdsgrens voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en integratietegemoetkoming (IT) verlaagd van 21 naar 18 jaar, waardoor ook jongeren tussen 18 en 21 jaar met  met een beperking of ernstige chronische aandoening in aanmerking kunnen komen voor beide tegemoetkomingen.

Deze tegemoetkomingen zijn echter niet te combineren met de zorgtoeslag uit de gezinsbijslagregeling (het zogenaamde 'Groeipakket'). Je dient dus een keuze te maken tussen één van beide regelingen. Bij het maken van die keuze is het ook belangrijk rekening te houden met eventuele andere vergoedingen (bijvoorbeeld de zorgbudgetten) en eventuele afgeleide rechten waar jij recht op hebt of je kind recht op heeft. Je vindt meer informatie hierover in onderstaand document.

Meer info:


Filmpje webinar 'Sociale en financiële tegemoetkomingen voor 65-plussers'

Op donderdag 17 juni 2021 organiseerden wij, in samenwerking met Vief vzw en de dienst maatschappelijk werk van de liberale ziekenfondsen, een boeiende webinar over sociale en financiële tegemoetkomingen voor 65-plussers.

Je kunt het webinar herbekijken via deze link: https://youtu.be/s0WFrMCnTHE


Liever Thuis LM, Steunpunt Mantelzorg en Coponcho vragen meer structurele steun voor de mantelzorgers

Naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg op 23 juni 2021 lanceerden Liever Thuis LM, Steunpunt Mantelzorg en Coponcho een oproep voor meer structurele steun voor de mantelzorgers. Zij deden dit via onderstaand persbericht.
Meer info:


Samen voor een warm, sociaal en zorgzaam Brugge

Op verschillende plaatsen kon je de laatste weken het logo van ‘Brugge draait om mensen’ zien: aan vensterramen, op het internet, …  Met dit logo geeft de stad Brugge, samen met tientallen andere sociale verenigingen en organisaties uit Brugge, aan dat zij zich inzetten voor hun inwoners, leden, … en voor de stad. 

Én ook jij kan iets doen.
Er zijn verschillende manieren, groot en klein, waarop jij kunt meewerken om Brugge warmer, socialer, zorgzamer, rechtvaardiger,... te maken. Denk maar aan het maken van een praatje met je buur, het verhuren van je woning via een sociaal verhuurkantoor, de opvang van een pleegkind in je gezin, vrijwilligerswerk bij een sociale organisatie, … Wil je graag de verschillende mogelijkheden bekijken en iets vinden dat aansluit bij jouw situatie en interesses, ga dan naar www.brugge.be/bruggedraaitommensen of bel naar de Vrijwilligerscentrale via 050 44 82 22.

Wil je op de hoogte blijven van wat ‘Brugge draait om mensen’ doet?
Volg ‘Brugge draait om mensen’ dan op Facebook: www.facebook.com/bruggedraaitommensen.


Gratis psychologische digitale ondersteuning voor mantelzorgers in Antwerpen

Ben je een mantelzorger die in stad Antwerpen woont? Stad Antwerpen wil mantelzorgers helpen hun mentale veerkracht te versterken. Daarom biedt de stad je 3 gratis consultaties aan met een online psycholoog naar keuze via het digitaal platform van Bloomup.

Ga naar volgende link voor meer info: https://talk.bloomup.org/mantelzorgantwerpen. Of bekijk de folder die hieronder werd toegevoegd ter informatie.
Meer info:


Je medicatieschema online raadpleegbaar

Het innemen van medicatie gebeurt best zo nauwkeurig mogelijk. Als je verschillende medicijnen moet innemen, is het echter soms moeilijk om het overzicht te bewaren. Het online overheidsportaal www.mijngezondheid.belgie.be lanceert daarom een nieuwe toepassing. Vanaf nu kan je er jouw persoonlijke medicatieschema terugvinden. Hoe je dit kunt doen, lees je in onderstaand document. Je kunt de verschillende functies ook bekijken op https://youtube/ZW65BfxhK5U.
Meer info:


De woningkwaliteitswijzer

Met ‘de woningkwaliteitswijzer’ kan je testen hoe het gesteld is met de kwaliteit van je woning. Deze online tool moet er voor zorgen dat de kwaliteit van alle woningen in Vlaanderen er op vooruit gaat. De woningkwaliteitswijzer informeert en stimuleert je namelijk om kleine of grotere ingrepen aan je woning uit te voeren.

De woningkwaliteitswijzer belicht alle aspecten van een kwaliteitsvolle woning en toont aan welke normen woningen moeten voldoen om veilig en gezond te zijn. Zo kan je zien hoe het staat met de kwaliteit en veiligheid van jouw woning en waar je eventueel verbeteringen aan kunt brengen.

Doe zelf de test via www.vlaanderen.be/woningkwaliteitswijzer

De tool kadert binnen een grotere campagne over woningkwaliteit.


Verhoogde belastingvrije som voor sommige mantelzorgers

Wie zorgt voor een familielid van 65 jaar of ouder én ook met deze persoon samenwoont, kan recht hebben op een belastingvoordeel als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De overheid verhoogde de belastingvrije som met ingang van 1 januari 2021. Op die manier wil de overheid mantelzorg financieel meer ondersteunen. In onderstaand document vind je meer informatie over deze maatregel.
Meer info:


Recht op Vlaamse aanmoedigingspremie bij opnemen van mantelzorgverlof

De Vlaamse regering besliste op 15 januari 2021 om een Vlaamse aanmoedigingspremie toe te kennen aan mensen die een federaal mantelzorgverlof opnemen om te zorgen voor een zorgbehoevende partner of ouder, een zorgbehoevend kind of een andere zorgbehoevende naaste. Hieronder vind je meer info.
Meer info:


Welk mondmasker gebruik ik het best en hoe reinig ik mijn mondmasker?

We krijgen regelmatig vragen over de mondmaskers: Welk type masker is het beste? Hoe reinig ik het stoffen mondmasker? In welke afvalzak gooi ik een chirurgisch mondmasker? In onderstaande document hebben we alle info gebundeld.
Meer info:


Digitale kaartjesactie 'De Zorgsamen': Bedank eens iemand die zorgt voor een ander

2020 was voor niemand een gemakkelijk jaar. Het coronavirus gooide onze levensoverhoop, beperkte onze sociale contacten en de zorg had het zwaarder te verduren dan ooit tevoren. Maandenlang wierp iedereen die voor iemand zorg draagt zich in de strijd tegen corona. Van zelfstandige zorgverleners tot mantelzorgers, tot iedereen die werkt in de thuiszorg, kinderopvang, eerstelijn, jeugdhulp, gezinsondersteuning, de sector ‘personen met een handicap’, ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Ken je iemand in je omgeving die zorg draagt voor een ander, iemand die je graag een schouderklopje wil geven, wil steunen, wil bedanken voor zijn of haar werk? Maak jezelf en iemand anders blij door hem of haar te bedanken. Laat hem of haar weten dat je aan hem of haar denkt, gebruik één van de kaartjes van ‘De Zorgsamen’ of ontwerp zelf een kaartje via de zelfontwerp-functie. Alle info vind je op https://www.dezorgsamen.be/dankje/.


Wat je als mantelzorger dient te weten over het coronavirus

Als mantelzorger zorg je niet enkel voor jezelf, maar ook voor iemand anders. Ben je bezorgd over een mogelijke besmetting door het coronavirus? We zetten in bijgevoegde tekst alle voorzorgsmaatregelen voor jou op een rijtje en geven je enkele tips om de komende weken/maanden de zorg op een gezonde manier te blijven voortzetten.
Meer info:


Waar vind ik mijn coronatestresultaten en die van de persoon voor wie ik zorg?

Deze info is terug te vinden op https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/. Eénlijn.be maakte, op vraag van het Vlaams Patiëntenplatform, 4 filmpjes over het opzoeken van deze info op deze website. Je vindt de filmpjes via volgende links:


Stel geplande zorg niet uit

Uit onderzoek van het Vlaams Patiëntenplatform blijkt dat heel wat ouderen angst hebben om in deze tijden hun arts of het ziekenhuis te bezoeken, uit vrees om er besmet te raken met het coronavirus. Daardoor stellen zij noodzakelijke medische onderzoeken, opvolging en zorg uit. Dat kan gevaarlijk zijn. Klachten kunnen verergeren en hun gezondheid kan achteruit gaan. Nochtans, patiënten die wel de stap naar de huisarts of het ziekenhuis gezet hebben, voelden zich er 100 % veilig tijdens een consultatie of behandeling.

Als je dus klachten hebt of je zorgen maakt over een medisch probleem, neem dan zeker contact op met je huisarts door telefonisch of via digitale weg een afspraak te maken. Als je dringende medische hulp nodig hebt, aarzel dan niet om naar de spoedafdeling van een ziekenhuis in je buurt te gaan. Ook daar verloopt alles veilig. Het personeel doet voortdurend al het mogelijke om niet-COVID-patiënten te scheiden van patiënten die COVID-gerelateerde klachten hebben.

Door medische klachten tijdig aan te pakken, kunnen grotere problemen voorkomen worden en ben je sneller verlost van je zorgen.


Omgaan met stress in tijden van corona

Voel jij je gespannen, vermoeid, overgevoelig, boos, strijdvaardig, solidair, bezorgd, eenzaam, verward, verdrietig of pieker je veel? Het is perfect normaal dat een crisis als deze heel wat gevoelens en gedachten bij je losmaakt. Op de website van het Rode Kruis Vlaanderen vind je heel wat tips die je kunnen helpen. Neem zeker eens een kijkje op: https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=multitopic.


Opgepast voor phishing over coronapremie, vakantiegeld en schuld bij de belastingen

Een coronapremie van meer dan 1.000 euro voor ouderen die hun bankrekeningnummer doorgeven? Valse e-mails om te melden dat je te weinig belastingen betaald hebt? Of valse sms’en of e-mails met een link om vakantiegeld te kunnen ontvangen? Dit zijn voorbeelden van valse berichten die momenteel de ronde doen. Tijdens de coronacrisis zijn die pogingen tot phishing sterk toegenomen. De Federale Pensioendienst vraagt om extra op te letten. In bijgevoegde tekst vind je meer info.
Meer info:


Nieuwe pensioenberekening voor zelfstandigen

De federale regering De Croo heeft een nieuwe berekeningsmethode goedgekeurd voor de pensioenen van zelfstandigen. Vanaf volgend jaar zullen deze pensioenen, net als de pensioenen van werknemers, op het volledige beroepsinkomen worden berekend. In bijgevoegde tekst vind je meer info.
Meer info:


Tijdelijk inwonen van mantelzorgers in een woonzorgcentrum

Als mantelzorger kan je sinds begin deze maand gaan inwonen in een woonzorgcentrum om te zorgen voor je naaste (en eventueel de andere bewoners). In bijgevoegde tekst vind je enkele aandachtspunten voor in het geval je overweegt om dit te doen. 

Meer info:


Palliatieve zorg: zorg en zoveel meer

Palliatieve zorg is veel meer dan alleen maar zorg. Het verbetert de levenskwaliteit van ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten, zodat ze ondanks de ziekte nog zoveel mogelijk van het leven kunnen genieten, tot het einde. Met een campagne slaan de drie federaties voor palliatieve zorg in Vlaanderen, Brussel en Wallonië de handen in elkaar om palliatieve zorg positief in beeld te brengen. Want vandaag vinden nog steeds te weinig patiënten de weg naar palliatieve zorg.

Op 10 oktober is het Werelddag Palliatieve Zorg. De federaties willen samen de vooroordelen en onduidelijkheden over palliatieve zorg de wereld uit helpen en een positieve boodschap brengen: palliatieve zorg verbetert de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten en moedigt hen aan om het beste te halen uit het leven ondanks de ongeneeslijke ziekte.

Surf naar www.zorgenzoveelmeer.be voor meer info.


Online platform om je mentale gezondheid te verbeteren

De coronacrisis en bijhorende maatregelen hebben een negatieve impact gehad op het mentale welzijn van velen. Misschien ook op dat van jou. De Vlaamse overheid en het Vlaams Instituut Gezond Leven lanceerden het online platform www.checkjezelf.be. Hierop vind je tal van tips en oefeningen om eenzaamheid, angst, stress en burn-out te voorkomen, om beter om te gaan met verlieservaringen en om je veerkracht te verhogen. Op het platform delen ook BV’s hun verhaal en geven experts, zoals psychiater Dirk De Wachter en prof. dr. Elke Van Hoof, uitleg en concreet advies.


Waar kan ik een mantelzorger vinden?

Er bestaat heel wat onduidelijkheid over het begrip ‘mantelzorger’. Daarom hebben we de meest essentiële informatie gebundeld in onderstaande tekst.
Meer info:


Wat moet ik doen als ik (mogelijks) besmet ben met corona?

Heel wat mensen volgen vandaag de coronamaatregelen goed op. Toch kan het gebeuren dat je besmet wordt door bijvoorbeeld contact met een besmet familielid of een andere naaste. Hier vind je een stappenplan over wat je moet doen als je (mogelijks) besmet bent met het coronavirus.
Meer info:


Prentenboek voor kinderen over dementie

Een kind uitleggen dat oma of opa dementie heeft, hoe doe je dat? Prentenboekenauteur An Swerts slaagt er wonderwel in om zo’n ernstige aandoening op een positieve, ontroerende manier in een kinderverhaal te gieten. ‘Lieve meid’ is een nieuw prentenboek voor kinderen vanaf 6 jaar.
Meer info :


Hoe neem je als oudere veilig de draad op in de samenleving na corona?

Corona maakt geen onderscheid. Of je nu jong of iets ouder bent, gezond of ziek, man of vrouw, corona kan ons allen treffen. De Vlaamse overheid stelde, in overleg met prof. Erika Vlieghe, de Vlaamse Ouderenraad, het Vlaams Mantelzorgplatform en tal van andere organisaties, een charter op dat zich richt naar de ouderen. Met dit charter kunnen ze zelf nagaan of ze al dan niet hun sociale activiteiten kunnen heropnemen.
Meer info :
 


Website voor mantelzorgers en professionele zorgverleners over zorgen voor jezelf

Als je in de zorg- of welzijnssector werkt of mantelzorger bent, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag in dag uit. Op www.dezorgsamen.be vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en elkaar te ondersteunen. Ook voor directe hulp kan je hier terecht.


Eerstelijnspsychologische hulp voor 65-plussers

Het is niet goed gesteld met de psychische gezondheid van de Vlamingen. Eén op de vier Vlamingen krijgt ooit in zijn/haar leven te maken met ernstige psychische problemen. Ook het aantal zelfdodingen en zelfmoordpogingen ligt in Vlaanderen erg hoog in vergelijking met de rest van Europa. De psychische gezondheidsproblemen van jongeren halen de laatste tijd regelmatig het nieuws, maar ook ouderen kampen met psychische problemen, onder andere omwille van eenzaamheid. Daarom werden er in 6 Vlaamse regio’s projecten opgezet waarbij 65-plussers voor amper 11 euro (of soms nog goedkoper) een beroep kunnen doen op een eerstelijnspsycholoog en dit zonder of met slechts een beperkte wachttijd. Deze projecten zijn een initiatief van de Vlaamse overheid. Je vindt de projecten in volgende regio’s:

 • eerstelijnszone Oostende-Bredene (voor inwoners uit Bredene, Oostende en de deelgemeenten): zie reportage https://www.focus-wtv.be/nieuws/vaker-psychologische-klachten-bij-senioren;
 • eerstelijnszone Scheldekracht (voor inwoners uit Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wichelen, Wetteren en de deelgemeenten): 0493/39 88 00 of elp.ouderen@elzscheldekracht.be;
 • eerstelijnszone Leuven (voor inwoners uit Leuven en de deelgemeenten);
 •  eerstelijnszone Zuidoost-Hageland (voor inwoners uit Boutersem, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen, Zoutleeuw en de deelgemeenten);
 • eerstelijnszone Baldemore (voor inwoners uit Balen, Dessel, Mol, Retie en de deelgemeenten);
 •  eerstelijnszone Zuid-Oost-Limburg (voor inwoners uit Bilzen, Herstappe, Hoeselt, Riemst, Tongeren, Voeren en de deelgemeenten).


Hoe zorg je voor sterke tandem met mantelzorgers? op Sociaal.net

Onze mantelzorgvereniging, de vzw Liever Thuis LM, schreef recent een boeiend artikel over de samenwerking tussen mantelzorgers en professionele zorgverleners in de zorg voor een zorgbehoevende persoon. In dit artikel wees de stafmedewerker van onze vereniging op de verschillende rollen die mantelzorgers opnemen en besteedde hij aandacht aan de recent ontwikkelde Samenspraak-fiche. Dat is een instrument om de samenwerking te versterken en de onderlinge communicatie te verbeteren. Je kunt het artikel lezen op https://sociaal.net/achtergrond/samenwerking-mantelzorgers/.


Helpper

Helpper is een digitale ontmoetingsplaats dat ouderen, personen met een handicap, chronische zieken, drukbezette ouders (onze helppies) verbindt met hulpvaardige buurtbewoners (onze helppers).

Dagelijks helpt Helpper hulpzoekers bij het vinden van hulp in de buurt voor dagdagelijkse taken. De helppers worden zorgvuldig geselecteerd. Bij een match tussen helppers en helppies ondersteunt Helpper met de administratieve rompslomp (o.a. twee verzekeringen).

Helpper is momenteel actief in Groot Antwerpen, Groot Gent en Brussel. Meer info is terug te vinden op www.helpper.be en specifiek voor Brussel in de tweetalige folder.


Vermissingsfiche Gent om personen met dementie sneller terug te vinden

Elke dag raken personen met dementie vermist in Gent. Help de politie om sneller een persoon met dementie terug te vinden, download de vermissingsfiche en vul deze op voorhand en in alle rust in. Dementievriendelijk Gent maakte, samen met Alain Remue van de Cel Vermiste Personen en het Expertisecentrum Dementie Paradox, een filmpje over de vermissingsfiche.

Er is een korte (https://www.youtube.com/watch?v=3bzWsVnTqRY&feature=youtu.be) en een lange (https://www.youtube.com/watch?v=Ybiffgz1byU&feature=youtu.be) versie.

Meer informatie vind je op http://www.ocmwgent.be/vermissing.html.

Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09