Infosessie 'Plasproblemen'

Ik hoest, ik nies en ik verlies urine? Is dat normaal? Deze infosessie is het ideale moment voor tips en inzichten over een onderwerp waar weinig over gesproken wordt en nog zoveel over te leren valt. Zowel voor mensen met incontinentie als voor zorgverleners en mantelzorgers.

Over ongewild urineverlies bestaan nog veel misverstanden en attitudeproblemen. Dat onthulde een studie van LM Oost-Vlaanderen, waaraan het UZ Gent meewerkte. 36% denkt dat de eerste tekenen van ongewild urineverlies kunnen worden genegeerd. In België heeft nochtans meer dan 10% van de thuiswonende bevolking ouder dan 30 jaar last van urine-incontinentie. Plassen en ophouden lijkt eenvoudig, tot het misgaat.

Ronny Pieters en Veerle Decalf van het UZ Gent leggen uit welke soorten urineverlies er bestaan en welke behandelingen mogelijk zijn. Want met een incontinentieverband wordt het probleem ingepakt en niet aangepakt.
Leer dus je eigen blaas kennen en kom te weten hoe je goed voorbereid naar je huisarts stapt. Want over incontinentie moeten we durven praten. Luister tijdens de infosessie bijvoorbeeld naar de moedige getuigenis van Conny.

Sint-Niklaas
Dinsdag 24 oktober 2017 om 19u00
Restaurant Park en Laan, Parklaan 20 te 9100 Sint-Niklaas

Ninove
Donderdag 23 november 2017 om 19u00
zaal Roosevelt, Oudstrijdersplein 13 te 9400 Ninove

Eeklo
Dinsdag 5 december 2017 om 14u00
LDC Zonneheem, Schietspoelstraat 9 te 9900 Eeklo

Gratis toegang, reserveren is verplicht. Klik op de locatie hierboven om in te schrijven, mail naar info.ov@lm.be of bel 09 223 19 76.

Toneelvoorstelling ‘Als Heimer komt’

De werkgroep dementie van woonzorgcentrum Merkizaat organiseert op maandag 30 oktober 2017  om 20u00 een toneelvoorstelling over dementie, namelijk ‘Als Heimer komt’.

De voorstelling gaat door in zaal ‘De Volkskring’, Kasteeldreef 18, 9340 Lede.

Meer info:

Identiteitscontrole bij elk bezoek thuisverpleegkundige vanaf 1 oktober 2017

Vanaf 1 oktober 2017 dienen alle thuisverpleegkundigen je identiteit te controleren bij elk bezoek aan huis als ze de elektronische derdebetalersregeling toepassen.

Bij die regeling betaal je als patiënt enkel het zogenaamde ‘remgeld’. Dat is het deel van de kosten van de thuisverpleging dat niet wordt terugbetaald door je ziekenfonds. De rest van de factuur wordt rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld.

Als de thuisverpleegkundige drie keer per dag langskomt, zal je dus drie keer je identiteitskaart dienen af te geven om in lezen in het toestel van de thuisverpleegkundige.

Ook de elektronische vreemdelingenkaarten, ISI+-kaarten (voor kinderen jonger dan 12 jaar die nog geen elektronische identiteitskaart hebben) kunnen ingelezen worden. Beschik je niet over deze documenten, dan dien je een geldig attest van je ziekenfonds voor te leggen waaruit blijkt dat je sociaal verzekerde bent.

Deze maatregel werd ingevoerd in het kader van de administratieve vereenvoudiging en om fraude te voorkomen. In de toekomst zal wel vaker je identiteit gecontroleerd worden als je een beroep doet op een zorgverlener.
Vanaf 2018 zal de maatregel worden uitgebreid naar andere zorgberoepen.

Voorafgaande zorgplanning

Elk jaar komen heel wat mensen in een situatie terecht waarin ze, omwille van een onomkeerbare coma, dementie of een andere aandoening, niet meer in staat zijn om zelf beslissingen te nemen over de zorg en de medische behandelingen die ze wel of niet meer willen. Het kan ook bij jou of je familie voorvallen. Je kunt dit voorkomen door aan voorafgaande zorgplanning te doen.

Meer info:

Lotgenotencontact kanker

Regelmatig krijgen wij de vraag van kankerpatiënten of zij in contact kunnen komen met mensen die zich in dezelfde situatie bevinden. Dit is helaas niet mogelijk via onze vereniging, maar een aantal organisaties in Vlaanderen biedt een dergelijke vorm van lotgenotencontact wel aan.

Meer info:

Het zorgcontract

Het kan gebeuren dat je, omwille van ouderdomskwalen, een ziekte of een handicap, niet meer in staat bent om voor jezelf te zorgen en je dus afhankelijk wordt van anderen.

Die anderen kunnen professionele zorgverleners zijn, maar ook je familieleden, buren of vrienden. In bepaalde omstandigheden kan het nuttig zijn hierover een aantal zaken op papier te zetten. Je kunt dit doen op het moment dat je zorgbehoevend wordt, maar ook op voorhand. Je stelt dan een zorgcontract op.

Wat is een zorgcontract?

Een zorgcontract is een overeenkomst waarbij een persoon (doorgaans een familielid, een buur of een kennis) zich verbindt om bepaalde zorgen of ondersteuning te bieden aan een zorgbehoevende persoon. Deze zorg of ondersteuning kan zeer uiteenlopend zijn: boodschappen doen, eten klaarmaken, klusjes uitvoeren, instaan voor het vervoer van de zorgbehoevende persoon, de financiën en/of de administratie overnemen, …

In het zorgcontract of de zorgovereenkomst wordt een overzicht gemaakt van al deze zorgtaken. Per zorgtaak wordt bepaald wie hiervoor instaat. Daaraan kan ook een bepaalde vergoeding gekoppeld worden. Dit laatste is niet noodzakelijk, het kan wel nuttig zijn. Zo is duidelijk hoeveel de zorgbehoevende persoon of de familie verschuldigd is aan de mantelzorger. Een mantelzorger is een persoon uit de directe omgeving van de zorgbehoevende (een familielid, buur of kennis) die op regelmatige basis en geheel vrijwillig bepaalde zorgtaken op zich neemt. Je kunt in het zorgcontract bepalen hoe die kosten betaald zullen worden, via storting op een bankrekening of cash.

Om familiale spanningen te vermijden over de financiële kant van de thuiszorg, wordt het bedrag van de onkostenvergoeding voor de mantelzorgers het best vooraf met alle betrokkenen besproken.

Wanneer is het nuttig dit te bespreken?

Het is nuttig om de taken van de mantelzorger en de eventuele vergoeding die hij of zij hiervoor zal krijgen op voorhand te bespreken als er bijvoorbeeld meerdere kinderen zijn en slechts één of enkele kinderen zorgtaken wensen op te nemen.

Het kan ook interessant zijn om vooraf financiële afspraken te maken als de zorgbehoevende persoon gaat inwonen bij één van de kinderen. Dit brengt immers heel wat extra kosten mee voor het gezin bij wie de zorgbehoevende intrekt waar je je vaak niet bewust van bent: een hogere factuur voor water, elektriciteit, … omdat er nu één persoon meer gebruik maakt van deze voorzieningen en er dus meer water, elektriciteit, … verbruikt wordt. Er kunnen tevens extra uitgaven zijn die te maken hebben met de verzorging van de zorgbehoevende ouder.

Wie kan je helpen?

Je kunt hiervoor ten rade gaan bij een notaris. Houd er wel rekening mee dat het opstellen van een zorgovereenkomst door een notaris niet gratis is, het gaat dan immers over een notariële akte.

Ontmoetingsdag voor personen met jongdementie en hun mantelzorgers

Op zaterdag 18 november 2017 organiseert de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw en de dienst welzijn van de provincie Vlaams-Brabant een ontmoetingsdag voor personen met jongdementie en hun mantelzorgers in het provinciehuis in Leuven.

Meer info:

Contactkoor personen met dementie (Sint-Niklaas)

Samen zingen zorgt voor een grotere verbondenheid, ook voor personen met dementie. Daarom starten familiegroep dementie regio Sint-Niklaas en woonzorgnetwerk Sint-Niklaas met een contactkoor. Dat is een koor waar personen met dementie volwaardig lid zijn.

Meer info:

De Alzheimer Code

Op 14 september gaat de tweede editie van ‘De Alzheimer Code’ van start. Dit project pleit voor een genuanceerde, respectvolle beeldvorming van dementie en steekt een hart onder de riem van personen met dementie én van diegenen die hen omringen, begeleiden en verzorgen. 

Meer info:

Einde van het ‘Integrale Zorg Op Maat’-akkoord voor Limburgers die gebruik maken van zorgverstrekkers uit Nederland of Duitsland

Op 1 juli 2017 is er een einde gekomen aan het ‘Integrale Zorg Op Maat’-akkoord (IZOM). Dit akkoord maakte het mogelijk dat personen die wonen in de Euregio Maas-Rijn direct toegang kregen tot verstrekkers in België, Duitsland of Nederland.

Dit heeft enkel betrekking op Limburgse inwoners.

Meer info:

Onderzoek naar seksueel geweld bij vrouwen met een handicap

De Universiteit Gent zoekt vrouwen met een handicap die hun ervaringen, hoe klein of groot ook, omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld willen delen. Deze vraag kadert in een onderzoeksopdracht van de Vlaamse overheid naar het aantal en de kenmerken van seksueel ongewenst gedrag bij vrouwen en meisjes met een handicap.

Je deelname en de onderzoeksresultaten worden vertrouwelijk behandeld en je antwoorden worden anoniem weergegeven in het onderzoeksrapport.

Je kunt deelnemen via:

https://hogent.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0ulsrNQwKaoaaZT&Q_JFE=0.

Meer info is te bekomen bij de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent (Tina.Goethals@UGent.be).

Lotgenotencontact voor ouders van kinderen met een beperking

Ouders van kinderen met een beperking krijgen vaak te maken met dezelfde vragen en bezorgdheden. Om hieraan tegemoet te komen, richtten enkele ouders 'vzw de ouders' op.

Op www.deouders.be kom je via het oudernetwerk in contact met andere ouders. Het is een online netwerk waar ouders van kinderen met een beperking hun ervaring en advies met elkaar delen. Op de website vind je informatie gebundeld vanuit een aantal vragen van ouders zelf of vanuit processen die ze al doorliepen.

Zo vind je vlot informatie terug aan de hand van jouw vragen. Als je niet vindt wat je zoekt, kan je je vraag aan andere ouders stellen op het oudernetwerk. Of je kan er ook gewoon je verhaal kwijt.

Texture prikkelt

Rondleiding voor mensen met dementie en hun begeleiders/mantelzorgers.

Meer info:

Praatcafé dementie Brussel

Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor personen met dementie, hun mantelzorgers en andere geïnteresseerden. In het praatcafé dementie Brussel wordt telkens een gastdeskundige aan het woord gelaten over bepaalde aspecten van de ziekte. Hierna volgt een gedachte-uitwisseling met het publiek. Telkens staat een ander onderwerp centraal. Er is gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen of standpunten in te nemen. Gewoon luisteren kan ook.

Hier vind je de activiteiten van het praatcafé dementie Brussel voor 2017.

Een warm huis voor mensen met kanker

Zorghuis Gent is een huis dat openstaat voor alle mensen met kanker tijdens of na hun behandeling. Naast een fijne plek waar revaliderende gasten rust vinden, biedt Zorghuis Gent ook een warm onthaal door een team van betrokken coördinatoren en vrijwilligers. Je kan er zowel enkel overdag (dagverblijf) of met overnachting terecht. 

Meer info:

meer nieuws... 


Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09