Meewerken als mantelzorger aan onderzoek ‘Begeleid zelfstandig reizen’?

Mantelzorgers dragen, door de zorg voor één of meerdere zorgbehoevende personen, heel wat last op hun schouders. Een vakantie is de ideale manier om te ontstressen, maar het meenemen van de zorgbehoevende maakt het vaak steeds zwaar. Het meenemen van een verpleegkundige of een professionele begeleider kan de reis vlotter of aangenamer laten verlopen.

Falck Benelux nv en enkele studenten van de Karel de Grote-Hogeschool willen in het project ‘Begeleid zelfstandig reizen’ nagaan of er bij mantelzorgers nood is aan een dergelijke vorm van zorg. Hiervoor zijn zij op zoek naar mantelzorgers die willen meewerken aan het project.

Interesse?

Neem contact op met Dylan Roos: 0478/80 97 24 of dylan.roos@student.kdg.be

27 februari 2017

Oproep tot medewerking aan onderzoek ‘Beweging bij 65-plussers’

De hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL) zoekt deelnemers om 2 nieuwe beweegprogramma’s voor 65-plussers uit te testen in Lokaal Dienstencentrum ‘Wijnveld’ in Leuven (Wingerdstraat 14). UCLL wil testen of deze beweegprogramma’s een positieve invloed hebben op het evenwicht en het geheugen van deelnemers.

Inschrijven voor deelname aan het onderzoek kan tot en met 3 maart 2017.

Meer info:

20 februari 2017

Toeren met taxi’s – toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen

De toeristische diensten van Geraardsbergen, Oudenaarde en Ronse hebben, met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, het project ‘Toeren met taxi’s – Toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen’ opgestart.

Ben je beperkt mobiel en wil je toch op vakantie gaan in de Vlaamse Ardennen? Maak dan kennis met het uitgebreide aanbod in de brochure ‘Toeren met taxi’s’, die je kan bekomen bij de dienst toerisme van Ronse (055/23 28 16 of toerenmettaxis@ronse.be).

Reserveer je overnachting en ontvang voordeelvouchers voor gratis taxiritten die je tot in het hart van de Vlaamse Ardennen, bekend van onder andere de wielerklassieker ‘Ronde van Vlaanderen’, brengen. 

Meer info:

15 februari 2017

Familiegroep dementie Beringen-Lummen

De familiegroep dementie Beringen-Lummen van de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw wil ook in 2017 lotgenoten samenbrengen in een laagdrempelige ontmoeting bij een kopje koffie en een koekje.

In deze samenkomsten kunnen familieleden en mantelzorgers van personen met dementie hun ervaringen en deskundigheid met elkaar delen en vinden zij erkenning voor en bevestiging van alle zorg die zij geven. 

Meer info:

Texture prikkelt

Rondleiding voor mensen met dementie en hun begeleiders/mantelzorgers.

Meer info:

30 januari 2017

Praatcafé dementie Brussel

Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor personen met dementie, hun mantelzorgers en andere geïnteresseerden. In het praatcafé dementie Brussel wordt telkens een gastdeskundige aan het woord gelaten over bepaalde aspecten van de ziekte. Hierna volgt een gedachte-uitwisseling met het publiek. Telkens staat een ander onderwerp centraal. Er is gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen of standpunten in te nemen. Gewoon luisteren kan ook.

Hier vind je de activiteiten van het praatcafé dementie Brussel voor 2017.

25 januari 2017

Een warm huis voor mensen met kanker

Zorghuis Gent is een huis dat openstaat voor alle mensen met kanker tijdens of na hun behandeling. Naast een fijne plek waar revaliderende gasten rust vinden, biedt Zorghuis Gent ook een warm onthaal door een team van betrokken coördinatoren en vrijwilligers. Je kan er zowel enkel overdag (dagverblijf) of met overnachting terecht. 

Meer info:

25 januari 2017

Vormingsmomenten voor ouders van een zorgenkind van 0 tot 14 jaar

Zorg je voor een kind tussen 0 en 14 jaar dat extra zorg nodig heeft? Dan ben je van harte welkom op de vormingsmomenten in het kader van het Magenta-project van de gemeente Londerzeel.

Meer info:

24 januari 2017

Lotgenotencontact voor mensen met borstkanker

Hedera Klein-Brabant is een zelfhulpgroep voor mensen met borstkanker en hun partner. De vereniging biedt:

 • een luisterend oor;
 • informatie over thema’s als vermoeidheid, voeding, protheses, reconstructie, seksuele beleving, …;
 • denk- en gespreksmomenten;
 • gezellige en ontspannende samenkomsten;
 • relaxatiemomenten;
 • workshops en uitstappen.

Meer info:

24 januari 2017

Hoe jezelf en je vermogen beschermen?

Doorheen je leven neem je heel wat beslissingen. Sommige volwassenen hebben daarbij hulp nodig. De wetgever voorziet voor deze personen sinds 2014 een beschermingsstatuut.

Het beschermingsstatuut is gebaseerd op het statuut van het voorlopig bewind. Het uitgangspunt is dat mensen hun leven moeten kunnen leiden, ook wanneer zij bijvoorbeeld dement worden. De nieuwe wet vertrekt daarom van hun mogelijkheden: wat kunnen ze nog zelf beslissen, bij welke beslissingen hebben ze hulp nodig en welke beslissingen worden beter in hun plaats genomen? Op basis van deze vragen wordt een bescherming op maat ontworpen die zo weinig mogelijk ingrijpt in hun leven en zoveel mogelijk autonomie geeft.

De brochure ‘Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan?’ geeft antwoorden op de meest gestelde vragen over het beschermingsstatuut. Ze legt de nieuwe systemen voor buitengerechtelijke en rechterlijke bescherming uit, waarom ze zijn aangepast, hoe de procedures verlopen en wat de regelingen in de praktijk betekenen voor alle betrokkenen.

Je kunt de brochure gratis downloaden via volgende websites:
•    Koning Boudewijnstichting: www.kbs-frb.be;
•    Notarissen: www.notaris.be;
•    FOD Justitie: www.justitie.belgium.be.

16 januari 2017

Vormingen voor budgethouders persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en persoonsvolgend budget (PVB) – voorjaar 2017

Bijstandsorganisatie alin vzw organiseert dit voorjaar enkele gratis vormingen voor budgethouders van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en het persoonsvolgend budget (PVB). De vormingen zijn vooral  gericht op personen met een handicap die gebruik maken van een PAB of een PVB. Ook hun mantelzorgers/begeleiders zijn van harte welkom.

Meer info:

16 januari 2017

‘Dementie en nu’ – Zorgen voor een persoon met dementie, zorgen voor jezelf (Aalst)

In Vlaanderen woont bijna 65 % van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose van een of andere vorm van dementie zijn er vaak heel wat vragen. Praktische vragen, zoals ‘Dementie ... en nu?’,
maar evenzeer vragen op emotioneel vlak. Hoe lukt het je om te zorgen voor de persoon met dementie en tóch ook te zorgen voor jezelf? Naasten van mensen met dementie voelen zich hiermee vaak alleen.

Om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden, helpt het om:

 • meer te weten over dementie, de impact ervan, hoe ermee omgaan en mogelijke ondersteuning;
 • beter te kunnen omgaan met je eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting;
 • mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen.

Meer info:

3 januari 2017

Studiedag PVF

Op maandag 3 oktober 2016 organiseerde LVPH vzw, in samenwerking met vzw Liever Thuis LM, een studiedag over de Persoonsvolgende financiering. Deze dag was een groot succes en is zeker geen eindpunt.

In de eerste plaats was het de bedoeling om professionals in te lichten hoe zij de zaken rond de PVF in de praktijk moeten brengen. Wij waren dan ook verheugd met hun talrijke opkomst.

De conclusies van deze studiedag en de gemaakte opmerkingen zullen meegenomen worden in onze werking en, waar nodig, naar de overlegorganen waarin wij vertegenwoordigd zijn. 

9 november 2016

Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF)?

De Persoonsvolgende Financiering (PVF) is het nieuwe financieringssysteem voor personen met een handicap en kadert binnen het plan ‘Perspectief 2020’ van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Dit plan wil de sector voor personen met een handicap grondig hervormen. De Persoonsvolgende Financiering gaat uit van een vraaggestuurde ondersteuning.

Meer info:

6 oktober 2016

Laat griep deze winter in de kou staan

Griep is een besmettelijke ziekte die elke winter opduikt en waarbij complicaties mogelijk zijn, vooral van de luchtwegen. Soms kunnen de gevolgen van griep ernstig en zelfs dodelijk zijn.

Griepvaccinatie is aanbevolen voor risicogroepen zoals bijvoorbeeld diabetes patiënten. Door vaccinatie sluit je de kans op griep niet volledig uit, maar is die wel kleiner. Bovendien neemt de kans op complicaties af wanneer de ziekte toch zou doorbreken.

Je laat je best tussen half oktober en half november vaccineren. Zolang het virus niet doorgebroken is, blijft vaccinatie nuttig en belangrijk!

Behoor je tot de risicogroep? Je ziekenfonds betaalt, na voorlegging van het aankoopbewijs (BVAC-attest) van de apotheker, het remgeld van het griepvaccin terug. Twijfel je of vaccinatie nuttig is voor jou? Vraag raad aan je huisarts of apotheker.

Surf voor meer informatie naar www.lm.be > lmgezond > ziekte > griep of neem contact op met je ziekenfonds.

5 oktober 2016

Het globaal mantelzorgplan 2016 - 2020

Voor de eerste maal is een globaal plan opgesteld om het enorm maatschappelijk kapitaal aan mantelzorg dat Vlaanderen rijk is te erkennen en in te zetten op een goede ondersteuning.

Erkenning en waardering van mantelzorg, ondersteuning en een betere samenwerking tussen mantelzorgers en professionelen, zijn de grote thema’s waarrond het mantelzorgbeleid is opgebouwd.

De hoofdlijnen van het globaal mantelzorgplan zien er als volgt uit:

 1. werken aan een genuanceerde beeldvorming;
 2. informeren op maat van de mantelzorger(s);
 3. aangepast wonen in een mantelzorgvriendelijke buurt;
 4. ondersteuning via lotgenotencontact en psycho-educatie;
 5. ondersteunen van de combinatie mantelzorg en werk;
 6. betaalbare toegang tot zorg en ondersteuning;
 7. betere samenwerking tussen de mantelzorger(s) en de professionele zorg;
 8. aandacht voor de jonge mantelzorger(s);
 9. verder onderzoek moet de uitwerking van acties ondersteunen, de effectiviteit nagaan en onderbelichte groepen beter in beeld brengen.

Dit verhaal wordt ongetwijfeld vervolgd!

4 oktober 2016

Boek Gezondheidszorg, een snelweg met kruispunten
Geert Messiaen

Er wachten grote uitdagingen in de sociale zekerheid. Daarom is het belangrijk om de verschillende stukken van de steeds veranderende puzzel samen te leggen. We zitten volop in de vergrijzingsgolf. Het is natuurlijk mooi dat we allemaal langer kunnen leven, maar we mogen niet blind zijn voor de uitdagingen die hieruit voortkomen. Zo worden we geconfronteerd met een toename van chronische aandoeningen en kampen mensen, vooral in de laatste levensfase, met verscheidene chronische problemen.

Natuurlijk zijn er nog andere elementen die meespelen. Zo is er een duidelijke afname van de solidariteit in de samenleving en verleggen nieuwe technologische ontwikkelingen de grenzen van de medische zorg. Er is een sociale gezondheidskloof en aan onze levensstijl schort er van alles. Met de vergrijzing en de aanslepende economische crisis draait de sociale zekerheid op kruissnelheid. Ze lijkt wel een snelweg, maar dan wel een met vele kruispunten waar we moeten stilhouden.

Geert Messiaen, jurist, is secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten.

Uitgeverij Garant
Tel.: 03 231 29 00
Mail: info@garant.be
Website: www.garant-uitgevers.eu

28 september 2016

meer nieuws... 


Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09