Medewerking aan proef ‘Hoe mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen in de zorg voor ouderen?’

Zorg je voor een 65-plusser en heb je even tijd om mee te werken aan een proef in verband met mantelzorg?

Gelieve dan onderstaande vragenlijst in te vullen. Zo help je een studente om een betere kijk te krijgen op de ondersteuningsnoden van mantelzorgers.

Op basis van haar resultaten kunnen ook wij, als erkende vereniging van gebruikers en mantelzorgers, beter inspelen op deze noden.

Wij danken je alvast voor je medewerking!

Vragenlijst:

http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=295427

1 december 2016

Studiedag PVF

Op maandag 3 oktober 2016 organiseerde LVPH vzw, in samenwerking met vzw Liever Thuis LM, een studiedag over de Persoonsvolgende financiering. Deze dag was een groot succes en is zeker geen eindpunt.

In de eerste plaats was het de bedoeling om professionals in te lichten hoe zij de zaken rond de PVF in de praktijk moeten brengen. Wij waren dan ook verheugd met hun talrijke opkomst.

De conclusies van deze studiedag en de gemaakte opmerkingen zullen meegenomen worden in onze werking en, waar nodig, naar de overlegorganen waarin wij vertegenwoordigd zijn.†

9 november 2016

Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF)?

De Persoonsvolgende Financiering (PVF) is het nieuwe financieringssysteem voor personen met een handicap en kadert binnen het plan ‘Perspectief 2020’ van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Dit plan wil de sector voor personen met een handicap grondig hervormen. De Persoonsvolgende Financiering gaat uit van een vraaggestuurde ondersteuning.

Meer info:

6 oktober 2016

Laat griep deze winter in de kou staan

Griep is een besmettelijke ziekte die elke winter opduikt en waarbij complicaties mogelijk zijn, vooral van de luchtwegen. Soms kunnen de gevolgen van griep ernstig en zelfs dodelijk zijn.

Griepvaccinatie is aanbevolen voor risicogroepen zoals bijvoorbeeld diabetes patiŽnten. Door vaccinatie sluit je de kans op griep niet volledig uit, maar is die wel kleiner. Bovendien neemt de kans op complicaties af wanneer de ziekte toch zou doorbreken.

Je laat je best tussen half oktober en half november vaccineren. Zolang het virus niet doorgebroken is, blijft vaccinatie nuttig en belangrijk!

Behoor je tot de risicogroep? Je ziekenfonds betaalt, na voorlegging van het aankoopbewijs (BVAC-attest) van de apotheker, het remgeld van het griepvaccin terug. Twijfel je of vaccinatie nuttig is voor jou? Vraag raad aan je huisarts of apotheker.

Surf voor meer informatie naar www.lm.be > lmgezond > ziekte > griep of neem contact op met je ziekenfonds.

5 oktober 2016

Het globaal mantelzorgplan 2016 - 2020

Voor de eerste maal is een globaal plan opgesteld om het enorm maatschappelijk kapitaal aan mantelzorg dat Vlaanderen rijk is te erkennen en in te zetten op een goede ondersteuning.

Erkenning en waardering van mantelzorg, ondersteuning en een betere samenwerking tussen mantelzorgers en professionelen, zijn de grote thema’s waarrond het mantelzorgbeleid is opgebouwd.

De hoofdlijnen van het globaal mantelzorgplan zien er als volgt uit:

 1. werken aan een genuanceerde beeldvorming;
 2. informeren op maat van de mantelzorger(s);
 3. aangepast wonen in een mantelzorgvriendelijke buurt;
 4. ondersteuning via lotgenotencontact en psycho-educatie;
 5. ondersteunen van de combinatie mantelzorg en werk;
 6. betaalbare toegang tot zorg en ondersteuning;
 7. betere samenwerking tussen de mantelzorger(s) en de professionele zorg;
 8. aandacht voor de jonge mantelzorger(s);
 9. verder onderzoek moet de uitwerking van acties ondersteunen, de effectiviteit nagaan en onderbelichte groepen beter in beeld brengen.

Dit verhaal wordt ongetwijfeld vervolgd!

4 oktober 2016

Boek Gezondheidszorg, een snelweg met kruispunten
Geert Messiaen

Er wachten grote uitdagingen in de sociale zekerheid. Daarom is het belangrijk om de verschillende stukken van de steeds veranderende puzzel samen te leggen. We zitten volop in de vergrijzingsgolf. Het is natuurlijk mooi dat we allemaal langer kunnen leven, maar we mogen niet blind zijn voor de uitdagingen die hieruit voortkomen. Zo worden we geconfronteerd met een toename van chronische aandoeningen en kampen mensen, vooral in de laatste levensfase, met verscheidene chronische problemen.

Natuurlijk zijn er nog andere elementen die meespelen. Zo is er een duidelijke afname van de solidariteit in de samenleving en verleggen nieuwe technologische ontwikkelingen de grenzen van de medische zorg. Er is een sociale gezondheidskloof en aan onze levensstijl schort er van alles. Met de vergrijzing en de aanslepende economische crisis draait de sociale zekerheid op kruissnelheid. Ze lijkt wel een snelweg, maar dan wel een met vele kruispunten waar we moeten stilhouden.

Geert Messiaen, jurist, is secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten.

Uitgeverij Garant
Tel.: 03 231 29 00
Mail: info@garant.be
Website: www.garant-uitgevers.eu

28 september 2016

Tevredenheidsmeting!

De vzw Liever Thuis LM is jouw partner voor thuiszorg. Om je de komende jaren nog beter van dienst te zijn, houden we een tevredenheidsmeting.

Aan de hand van de resultaten van de meting kunnen we onze dienstverlening optimaliseren en in de toekomst nog beter inspelen op jouw noden en behoeften!

Maak je graag kans op een leuke verrassing? Vul dan op het einde van de enquÍte je gegevens in.

Je kunt de enquÍte invullen door op de knop ‘Tevreden?’ te klikken rechts op deze pagina.

Alvast bedankt!

22 september 2016

Studiedag 'Samen sterk voor mantelzorg' 14 oktober 2016

Deze studiedag, georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant, maakt je wegwijs in de wereld van mantelzorgers. Welke signalen kunnen duiden op overbelasting van de mantelzorger? Welke ondersteuning is mogelijk en waar kunnen mantelzorgers hiervoor terecht? We zoeken een antwoord op deze vragen.

Naast professionelen en beleidsverantwoordelijken uit de brede thuiszorgsector, zijn ook andere geÔnteresseerden en mantelzorgers van harte welkom!

Meer info:

3 augustus 2016

Kookgids “Zorgzaam Koken”

BelgiŽ telt meer dan 500.000 mensen die lijden aan de ziekte van Parkinson. Een eerste symptoom van de ziekte is geur- en smaakverlies. In een later stadium komen daar nog kauw- en slikproblemen bij. Oorzaak van de problemen zijn diverse neurologische en andere aandoeningen of beroertes. De kookgids “Zorgzaam Koken” helpt je om ondanks deze handicap toch nog te genieten van lekker eten.

Yves Meersman zijn unieke kookgids “Zorgzaam Koken” is bestemd voor parkinsonpatiŽnten, maar ook voor mantelzorgers, diŽtisten en mensen die van koken houden. De gids geeft een antwoord op al je vragen rond kauw- en slikproblemen en geur- en smaakverlies. Doordat de recepten afgeleid zijn naar verschillende kauw- en slikniveaus, geeft het boek patiŽnten de kans om opnieuw met smaak te eten en zo hun levenskwaliteit te verbeteren.

Meer informatie:†††

www.parkiskookatelier.be

Interesse:†††

De Kookgids kost € 19,95 en is op bestelling verkrijgbaar in alle Standaard Boekhandels. De Gids kan ook besteld worden via de website www.parkiskookatlier.be of via mail yves@parkiskookatelier.be.

Bronnen:
http://www.parkinsonliga.be/nl/kookgids-zorgzaam-koken_716.aspx
www.pinguinfoods.com/nl/nieuws/detail/pinguin-ondersteunt-kookgids
11 juli 2016

Alzheimer Assistent (App voor mantelzorgers)

De app heeft vier verschillende functies:

 • Wijzer over dementie: een handig overzicht met tekst en video’s van herkenbare situaties. Je kunt er je eigen ervaringen en tips uitwisselen met andere mantelzorgers.
 • Mijn verslag van de dag: het verslag van de dag is je persoonlijke dagboek. Je eigen ervaringen kun je hier beschrijven en delen met anderen.
 • Alzheimer verhalen: verhalen van andere, al dan niet bekende auteurs, over hun ervaringen met een persoon met dementie.
 • Mijn Alzheimer: nadat je aangemeld bent kun je in je persoonlijke omgeving voorkeuren opslaan.

Website:†††

www.alzheimerassistent.nl (enkel zichtbaar in de laatste versie van je browser)

Mobiel:†††

Alzheimer Assistent downloaden in de App Store of in Google play

Demofilmpje:†††

Alzheimer Assistent in youtube

Bron: www.alzheimerassistent.nl

1 juli 2016

Als mantelzorger er even tussenuit!

Het is lente! Heel wat mensen maken plannen voor een verre vakantie of een dagje aan zee. Ook als mantelzorger kun je tijd voor jezelf en je familie nemen, zelfs bij zware zorgsituaties.


Respijtzorg

Respijtzorg is een verzamelnaam voor alle mogelijkheden tot een tijdelijke overname van de zorg. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • vervangende mantelzorgers;
 • voorzieningen voor dag- en nachtopvang en voor vakantie- en weekendopvang;
 • een centrum voor kortverblijf (CVK);
 • zorgboerderijen en gastgezinnen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het aanbod respijtzorg in je buurt kun je contact opnemen met het regionaal dienstencentrum of de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.

30 maart 2016

Ken jij je rechten?

Europese dag van de rechten van de patiŽnt


De wet over de rechten van de patiŽnt bestaat al langer dan tien jaar. Toch weten de meeste mensen niet welke rechten ze hebben wanneer ze een beroep doen op een zorgverlener.

Op 18 april 2016 is het de Europese dag van de rechten van de patiŽnt. Door de Wet PatiŽntenrechten heeft iedere patiŽnt volgende rechten:

 • de zorgverlener biedt je kwalitatieve zorg;
 • als patiŽnt kies je vrij je zorgverlener;
 • de zorgverlener geeft je duidelijke informatie;
 • je geeft toestemming voor een behandeling;
 • je hebt toegang tot je patiŽntendossier;
 • de zorgverlener respecteert je privacy;
 • je kunt terecht bij de ombudsdienst;
 • je kunt een vertrouwenspersoon aanduiden;
 • je hebt het recht om je te laten vertegenwoordigen.

Heb je vragen rond dit thema?

Bronnen:
www.gezondheid.be
www.lm.be
22 maart 2016

ONTMOETINGSGROEP 'Familieleden van jonge personen met dementie' 2016

Dementie op jonge leeftijd roept heel wat vragen op. Tijdens de ontmoetingsgroep bieden wij familieleden en vrienden van jonge mensen met dementie een forum om vragen te stellen en zorgen te uiten.

U ontmoet er lotgenoten die hetzelfde meemaken of meegemaakt hebben. Zo kan u ervaringen uitwisselen en gaan we samen op zoek naar mogelijke ondersteuning, misschien zelfs oplossingen.

Wij bieden in een kleinere groep de nodige veiligheid en geborgenheid om uw vragen en bezorgdheden te uiten. U vindt er een echt luisterend oor voor uw eigen, unieke verhaal en krijgt tips en ondersteuning van mensen die gelijklopende ervaringen delen.

Elke keer wordt een specialist uitgenodigd. Naast de expertise van de gespreksleiders geeft de specialist ter zake nog bijkomende informatie rond een vooraf bepaald thema. De nadruk ligt niet op het vormende, wel op de uitwisseling van ervaringen en tips.

Je bent van harte welkom!

Meer info:

26 januari 2016

Dementie en nu

In Vlaanderen woont bijna 65 % van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose van een of andere vorm van dementie zijn er vaak heel wat vragen. Praktische vragen zoals ' Dementie ... en nu?', maar evenzeer vragen op emotioneel vlak. Hoe lukt het om te zorgen voor de persoon met dementie en tůch ook te zorgen voor jezelf? Naasten van mensen met dementie voelen zich hiermee vaak alleen. Om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden, helpt het om :

 • Meer te weten over dementie, de impact ervan, hoe ermee omgaan en mogelijke ondersteuning
 • Beter te kunnen omgaan met je eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting
 • Mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen

Meer info:

Ouderenmis(be)handeling

Zwijgen biedt geen uitkomst

Wat is ouderenmis(be)handeling?

 • Ouderenmis(be)handeling komt voor in situaties waarbij een oudere afhankelijk is van diegene die in een persoonlijke of professionele relatie met de oudere staat.
 • Onder ouderenmis(be)handeling verstaan we al het handelen waardoor de oudere persoon lichamelijke, psychische en/of materiŽle schade lijdt of zal lijden.
 • Belangrijk is dat ook niet bewuste handelingen, of het nalaten van handelen, verdriet, pijn of kwaad kunnen berokkenen.
 • Cijfers van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO), geven aan dat psychologische mishandeling (26 %), financiŽle benadeling (20 %) en schending van de rechten (18 %) de meest gemelde situaties van ouderenmis(be)handeling waren in 2014.

Waar kun je terecht?

Ben je getuige, slachtoffer of pleger van ouderenmis(be)handeling en wil je hierover praten, dan kun je terecht bij de hulplijn 1712. Je kunt er je verhaal kwijt, je krijgt advies en informatie of je wordt doorverwezen voor verdere hulp. Via de website www.1712.be bestaat de mogelijkheid om via e-mail contact op te nemen. Je kunt er anoniem terecht en de dienstverlening is volledig gratis.

Ben je getuige van een situatie van ouderenmis(be)handeling binnen de setting van een woonzorgcentrum, dan kun je contact opnemen met de Woonzorglijn op het nummer 078 15 25 25 of via de website www.woonzorglijn.be.

2 december 2015

Derdebetalersregeling

Wat?

Na consultatie van een zorgverlener, betaal je de rekening voor de consultatie aan de zorgverlener en krijg je achteraf een terugbetaling door je ziekenfonds. Geniet je van de derdebetalersregeling? Dan gebeurt de betaling rechtstreeks met je zorgverlener. Zo hoef je als patiŽnt niet meer te wachten op de terugbetaling en betaal je enkel het remgeld of het persoonlijk aandeel.

Wie?

Iedereen die in orde is met de bijdrage voor de ziekteverzekering geniet van de derdebetalersregeling in het ziekenhuis en bij de apotheek.

Voor consultaties bij een arts is de derdebetalersregeling enkel van toepassing als je:

 • recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming;
 • recht hebt op een leefloon;
 • volledig werkloos bent gedurende ten minste zes maanden;
 • recht hebt op verhoogde kinderbijslag.

De derdebetalersregeling is ook van toepassing op je personen ten laste. Voorwaarde is dat deze personen aangesloten zijn bij jouw ziekenfonds.

Behoor je niet tot ťťn van bovenstaande categorieŽn, maar heb je het financieel moeilijk? Vraag aan je arts om de derdebetalersregeling toe te passen. Door een verklaring op eer en geweten dien je dan te verklaren dat je je in financiŽle nood bevindt.

Waar?

De derdebetalersregeling geldt niet alleen bij je huisarts, in het ziekenhuis en bij de apotheek. Ook bepaalde verstrekkingen bij de tandarts komen in aanmerking.

Let op! De derdebetalersregeling geldt enkel als de arts geconventioneerd is. Dit betekent dat de arts akkoord gaat met de officiŽle tarieven die de artsen en ziekenfondsen hebben afgesproken.

Heb je nood aan meer informatie? Neem dan contact op met je plaatselijk ziekenfonds.

Bron: www.lm.be
27 november2015

Allesoverkanker.be

Kom op tegen kanker lanceerde in het voorjaar Allesoverkanker.be, een website die alle mogelijke informatie over kanker bundelt.Op de site vind je:

 • een antwoord op veel voorkomende vragen van patiŽnten;
 • heel wat medische informatie per type kanker;
 • een overzicht van de verschillende behandelingen en onderzoeken;
 • een oplijsting van initiatieven van andere organisaties die rond kanker werken, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen en patiŽntengroepen;
 • informatie over professionele zorg, de begeleiding door zorgvrijwilligers, lotgenoten en allerlei telefonische en onlinehulpkanalen;
 • persoonlijke verhalen van bekende en minder bekende (ex-)patiŽnten;
 • een forum waar mensen elkaar kunnen vinden.

Bijzonder aan deze website is dat alles volgens je interesse gekoppeld wordt. Zoek je informatie op over borstkanker, dan krijg je meteen de agenda-items, de verhalen en de lotgenotengroepen te zien die specifiek over borstkanker gaan.

23 november 2015

Tegemoetkoming 'Hulp aan Bejaarden' (THAB)

De tegemoetkoming 'Hulp aan Bejaarden' (THAB) is een financiŽle tegemoetkoming die je kunt ontvangen als je 65 jaar of ouder bent ťn als je zelfredzaamheid beperkt wordt door een handicap. Dit betekent dat je moeilijkheden ondervindt bij volgende activiteiten:

 • het maken van verplaatsingen;
 • het eten klaarmaken;
 • jezelf verzorgen en aankleden;
 • het uitvoeren van huishoudelijke taken;
 • het gevaar inschatten en vermijden;
 • contacten onderhouden met vrienden en familie.

Met de THAB kunnen ouderen met een beperking en met een beperkt inkomen de extra kosten die een handicap met zich meebrengt deels financieren.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent minstens 65 jaar oud;
 • je hebt de Belgische nationaliteit of je bent hiermee gelijkgesteld;
 • je hebt minstens een zelfredzaamheidsgraad van zeven punten;
 • je bent gedomicilieerd in BelgiŽ en woont er effectief;
 • je hebt een bescheiden inkomen.

Wil je een aanvraag doen of wens je meer informatie? Ga dan langs bij de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds. Je kunt ook terecht bij je gemeente of bij het OCMW.

Sinds kort is er een bijkomend voordeel aan de THAB verbonden, namelijk een gratis abonnement bij vervoersmaatschappij 'De Lijn'. Dit is goed om te weten want vanaf 1 september 2015 kunnen 65-plussers in Vlaanderen niet langer gratis rijden met de bus, de tram en de metro.
Bron:
www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/handicap/tegemoetkoming-voor-hulp-aan-bejaarden-thab
6 oktober 2015

Zorgverlof voor zelfstandigen

Het zorgverlof voor zelfstandigen bleef tot juni 2015 vooral symbolisch. Niet meer dan 10 personen per jaar deden hier een beroep op. Redenen hiervoor waren dat het aantal motieven om zorgverlof op te nemen beperkt waren en dat de duurtijd van het zorgverlof te kort was. Bovendien was de verplichting om de beroepsactiviteit volledig te onderbreken onhaalbaar voor veel zelfstandigen.

Vanuit politieke hoek werden de voorbije maanden een aantal initiatieven genomen waardoor het zorgverlof voor zelfstandige mantelzorgers breder toegankelijk geworden is.

Voor wie?

Elke zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk moet stopzetten om te zorgen voor:

 • een zwaar ziek gezinslid;
 • een zwaar ziek familielid tot de tweede graad;
 • een gehandicapt kind tot 25 jaar.

Wat?

 • Een financiŽle uitkering van €1.070,94 per maand;
 • een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen;
 • een gelijkstelling voor alle sociale rechten, ook pensioenrechten, tijdens de mantelzorgperiode;
 • de regeling geldt maximaal 6 maanden per aanvraag en is beperkt tot 12 maanden over de hele loopbaan;
 • er wordt niet langer een minimumduur opgelegd voor wat betreft de stopzetting van de zelfstandige activiteit;
 • de mogelijkheid bestaat om de zelfstandige activiteit deeltijds stop te zetten.

Heb je vragen of wens je meer informatie? Neem dan contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Bron:
http://borsus.belgium.be/nl/willy-borsus-moderniseert-en-versterkt-de-voorziening-van-de-zelfstandige-mantelzorgers-aanzienlijk
30 september 2015

zivi.be: ZorgInformatie Voor Iedereen

Zivi biedt je de mogelijkheid om op een snelle manier relevante zorginformatie op te zoeken.

 • Ben je op zoek naar een zorgverlener in je buurt? Zivi geeft je een overzicht van huisartsen, kinesisten, oogartsen, psychologen, apothekers, tandartsen en thuisverpleegkundigen. Bovendien krijg je de mogelijkheid om zorgverleners te beoordelen en de beoordelingen van anderen te raadplegen. Dit kan helpen bij het vinden van een zorgverlener die bij jou past.
 • Ook voor het zoeken naar een geschikt woonzorgcentrum kun je terecht bij Zivi. Zo vind je er rusthuizen en serviceflats gemakkelijk terug in een handig overzicht. Bovendien geeft Zivi van elke woonzorginstelling foto's, dagprijzen, faciliteiten en troeven mee.
 • Wens je graag meer informatie over de medicatie die je neemt? In de bijsluiterdatabank van Zivi vind je snel elke bijsluiter.
 • Heb je dringend een apotheek, dokter of tandarts van wacht nodig? Wanneer je naar Zivi surft, krijg je meteen te zien wie van wacht is in jouw buurt.
Bronnen:
www.zivi.be
www.seniorennet.be
14 juli 2015

Meer rechten voor de werkloze mantelzorger

De voorbije maanden was er in de media heel wat te doen rond mantelzorg. Oorzaak van de hele discussie was een wijziging in de wetgeving waardoor werkloze mantelzorgers opnieuw beschikbaar dienden te zijn voor de arbeidsmarkt.

Na heel wat protest door verschillende belangengroepen, waaronder de vzw Liever Thuis LM, werd dit dossier herbekeken door de regering. Het resultaat is het KB van 15 april 2015, dat werklozen, die zorg willen verlenen aan hun naasten en hiervoor een (medisch) attest kunnen voorleggen, het recht geeft op maximaal 48 maanden mantelzorg. De wetgeving voor werkloze mantelzorgers is hierdoor vergelijkbaar met het systeem van gemotiveerd tijdskrediet voor mensen met een baan.

Welke vormen van mantelzorg komen in aanmerking?

 • Palliatieve zorg;
 • zorg aan een zwaar ziek gezinslid of aan een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
 • zorg aan een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar.

Hoelang kun je vrijgesteld worden?

 • Ten minste 1 en ten hoogste 2 maanden per persoon die palliatieve zorg nodig heeft;
 • ten minste 3 en ten hoogste 12 maanden per aanvraag voor een zwaar zieke of een gehandicapt kind. Dit met een totale vrijstelling van maximum van 48 maanden.

Vergoeding?

 • Maandbedrag voor palliatieve zorg = €266,00;
 • maandbedrag voor een zwaar zieke of een gehandicapt kind in de eerste 24 maanden: €266,00;
 • maandbedrag voor een zwaar zieke of een gehandicapt kind na de eerste 24 maanden: €216,00.

Nood aan meer informatie?

Neem een kijkje op www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t154 of contacteer je uitbetalingsinstelling.

Bronnen:
Werkloze mantelzorgers hoeven niet op zoek naar werk. (2015) Persmededeling Kris Peeters vicepremier en minister van werk, economie, consumenten en belast met buitenlandse handel.
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t154
14 juli 2015

Dagopvang

Een dagverzorgingscentrum (DVC) biedt overdag opvang en verzorging aan mensen die geen zware medische verzorging of begeleiding nodig hebben. Medewerkers van een centrum nemen tijdelijk de opvang en zorg over van de mensen (mantelzorgers of thuisverplegers) die normaal de zorg en begeleiding op zich nemen.

Je kunt als 65-plusser ťťn of meerdere dagen per week naar een DVC gaan. Het personeel in het centrum zal je helpen bij het wassen en de verzorging. Daarnaast organiseert het centrum activatie-, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten en zijn er uitgebreide mogelijkheden tot sociaal contact. Blijf je de hele dag in het centrum, dan kun je er ook warm eten. Ook vervoer van en naar het centrum wordt tegen betaling aangeboden door het DVC.

Een lijst van erkende DVC kun je terugvinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid (www.zorg-en-gezondheid.be, ouderenzorg<dagverzorgingscentra).

Heb je vragen of klachten over een DVC, dan kun je terecht bij de Woonzorglijn op het nummer 078 15 25 25.

Tip! Neem contact op met je ziekenfonds om na te gaan of je recht hebt op een tegemoetkoming voor dagopvang in een DVC.

Bronnen:
http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/gezondheidszorg
https://www.zorg-en-gezondheid.be/Zorgaanbod/Residentiele-ouderenzorg/
21 mei 2015

Tijdskrediet

Mantelzorg en werk combineren is een zware opdracht. Een van de mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren is het tijdskrediet. De overheid heeft beslist dat vanaf 1 januari 2015 het bestaande stelsel aangepast wordt.

Ben je werknemer en wil je tijdskrediet opnemen zonder specifieke motivering, dan heb je geen recht meer op een uitkering van de RVA. Bovendien tellen niet-gewerkte dagen niet langer mee voor je pensioenberekening.

Ga je met gemotiveerd tijdskrediet, dan kun je voortaan tot maximum 48 maanden rekenen op een RVA-uitkering. Tot nog toe was deze periode beperkt tot 36 maanden. Motieven om tijdskrediet op te nemen kunnen bijvoorbeeld zijn: de zorg voor je kind dat jonger is dan 8 jaar, de zorg voor een gehandicapt kind tot 21 jaar, een zwaar ziek familielid verzorgen of het bieden van palliatieve zorg.

Heb je vragen? Neem contact op met je werkgever of informeer bij je vakbond of een RVA-kantoor.

21 mei 2015

meer nieuws...

Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09