Oproep tot medewerking aan onderzoek ‘Beweging bij 65-plussers’

De hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL) zoekt deelnemers om 2 nieuwe beweegprogramma’s voor 65-plussers uit te testen in Lokaal Dienstencentrum ‘Wijnveld’ in Leuven (Wingerdstraat 14). UCLL wil testen of deze beweegprogramma’s een positieve invloed hebben op het evenwicht en het geheugen van deelnemers.

Inschrijven voor deelname aan het onderzoek kan tot en met 3 maart 2017.

Meer info:

20 februari 2017

Toeren met taxi’s – toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen

De toeristische diensten van Geraardsbergen, Oudenaarde en Ronse hebben, met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, het project ‘Toeren met taxi’s – Toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen’ opgestart.

Ben je beperkt mobiel en wil je toch op vakantie gaan in de Vlaamse Ardennen? Maak dan kennis met het uitgebreide aanbod in de brochure ‘Toeren met taxi’s’, die je kan bekomen bij de dienst toerisme van Ronse (055/23 28 16 of toerenmettaxis@ronse.be).

Reserveer je overnachting en ontvang voordeelvouchers voor gratis taxiritten die je tot in het hart van de Vlaamse Ardennen, bekend van onder andere de wielerklassieker ‘Ronde van Vlaanderen’, brengen. 

Meer info:

15 februari 2017

Familiegroep dementie Beringen-Lummen

De familiegroep dementie Beringen-Lummen van de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw wil ook in 2017 lotgenoten samenbrengen in een laagdrempelige ontmoeting bij een kopje koffie en een koekje.

In deze samenkomsten kunnen familieleden en mantelzorgers van personen met dementie hun ervaringen en deskundigheid met elkaar delen en vinden zij erkenning voor en bevestiging van alle zorg die zij geven. 

Meer info:

Texture prikkelt

Rondleiding voor mensen met dementie en hun begeleiders/mantelzorgers.

Meer info:

30 januari 2017

Praatcafé dementie Brussel

Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor personen met dementie, hun mantelzorgers en andere geïnteresseerden. In het praatcafé dementie Brussel wordt telkens een gastdeskundige aan het woord gelaten over bepaalde aspecten van de ziekte. Hierna volgt een gedachte-uitwisseling met het publiek. Telkens staat een ander onderwerp centraal. Er is gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen of standpunten in te nemen. Gewoon luisteren kan ook.

Hier vind je de activiteiten van het praatcafé dementie Brussel voor 2017.

25 januari 2017

Een warm huis voor mensen met kanker

Zorghuis Gent is een huis dat openstaat voor alle mensen met kanker tijdens of na hun behandeling. Naast een fijne plek waar revaliderende gasten rust vinden, biedt Zorghuis Gent ook een warm onthaal door een team van betrokken coördinatoren en vrijwilligers. Je kan er zowel enkel overdag (dagverblijf) of met overnachting terecht. 

Meer info:

25 januari 2017

Vormingsmomenten voor ouders van een zorgenkind van 0 tot 14 jaar

Zorg je voor een kind tussen 0 en 14 jaar dat extra zorg nodig heeft? Dan ben je van harte welkom op de vormingsmomenten in het kader van het Magenta-project van de gemeente Londerzeel.

Meer info:

24 januari 2017

Lotgenotencontact voor mensen met borstkanker

Hedera Klein-Brabant is een zelfhulpgroep voor mensen met borstkanker en hun partner. De vereniging biedt:

 • een luisterend oor;
 • informatie over thema’s als vermoeidheid, voeding, protheses, reconstructie, seksuele beleving, …;
 • denk- en gespreksmomenten;
 • gezellige en ontspannende samenkomsten;
 • relaxatiemomenten;
 • workshops en uitstappen.

Meer info:

24 januari 2017

Hoe jezelf en je vermogen beschermen?

Doorheen je leven neem je heel wat beslissingen. Sommige volwassenen hebben daarbij hulp nodig. De wetgever voorziet voor deze personen sinds 2014 een beschermingsstatuut.

Het beschermingsstatuut is gebaseerd op het statuut van het voorlopig bewind. Het uitgangspunt is dat mensen hun leven moeten kunnen leiden, ook wanneer zij bijvoorbeeld dement worden. De nieuwe wet vertrekt daarom van hun mogelijkheden: wat kunnen ze nog zelf beslissen, bij welke beslissingen hebben ze hulp nodig en welke beslissingen worden beter in hun plaats genomen? Op basis van deze vragen wordt een bescherming op maat ontworpen die zo weinig mogelijk ingrijpt in hun leven en zoveel mogelijk autonomie geeft.

De brochure ‘Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan?’ geeft antwoorden op de meest gestelde vragen over het beschermingsstatuut. Ze legt de nieuwe systemen voor buitengerechtelijke en rechterlijke bescherming uit, waarom ze zijn aangepast, hoe de procedures verlopen en wat de regelingen in de praktijk betekenen voor alle betrokkenen.

Je kunt de brochure gratis downloaden via volgende websites:
•    Koning Boudewijnstichting: www.kbs-frb.be;
•    Notarissen: www.notaris.be;
•    FOD Justitie: www.justitie.belgium.be.

16 januari 2017

Vormingen voor budgethouders persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en persoonsvolgend budget (PVB) – voorjaar 2017

Bijstandsorganisatie alin vzw organiseert dit voorjaar enkele gratis vormingen voor budgethouders van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en het persoonsvolgend budget (PVB). De vormingen zijn vooral  gericht op personen met een handicap die gebruik maken van een PAB of een PVB. Ook hun mantelzorgers/begeleiders zijn van harte welkom.

Meer info:

16 januari 2017

Vorming in Antwerpen voor budgethouders persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en persoonsvolgend budget (PVB)

Op dinsdag 31 januari a.s. organiseert bijstandsorganisatie alin vzw een gratis vorming voor budgethouders van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en het persoonsvolgend budget (PVB). De vorming is vooral  gericht op personen met een handicap die gebruik maken van een PAB of een PVB. Ook hun mantelzorgers/begeleiders zijn van harte welkom.

Het programma bestaat uit 2 delen:

•    Afsluiten van het PAB-jaar 2016:

 • Tot wanneer kan ik nog kosten indienen?
 • Hoe worden de VIA4-middelen geregeld?

•    Belangrijkste veranderingen in 2017:

 • Omzetting werkkapitaal naar terugvorderbaar voorschot
 • Handleiding ‘Hoe mijn kosten indienen via mijn.vaph.be?’
 • Hoe verloopt mijn combinatie in het nieuwe systeem
 • Wat met mijn contracten?
 • Hoe werkt de opname van mijn vrij te besteden budget?

Tussendoor zal onze partnerorganisatie de Liberale Vereniging van Personen met een Handicap vzw (LVPH) zich voorstellen en achteraf kunnen er vragen gesteld worden.

Wanneer?   

dinsdag 31 januari 2017 om 14u00 

Waar?      

VDAB-gebouw
Copernicuslaan 1
2018 Antwerpen (naast het station Antwerpen-Centraal, uitgang Kievit)

Interesse?  

Schrijf je in op het telefoonnummer 02/506 04 95 of mail naar info@alin-vzw.be met als onderwerp ‘Inschrijving vorming alin Antwerpen’

10 januari 2017

‘Dementie en nu’ – Zorgen voor een persoon met dementie, zorgen voor jezelf (Aalst)

In Vlaanderen woont bijna 65 % van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose van een of andere vorm van dementie zijn er vaak heel wat vragen. Praktische vragen, zoals ‘Dementie ... en nu?’,
maar evenzeer vragen op emotioneel vlak. Hoe lukt het je om te zorgen voor de persoon met dementie en tóch ook te zorgen voor jezelf? Naasten van mensen met dementie voelen zich hiermee vaak alleen.

Om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden, helpt het om:

 • meer te weten over dementie, de impact ervan, hoe ermee omgaan en mogelijke ondersteuning;
 • beter te kunnen omgaan met je eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting;
 • mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen.

Meer info:

3 januari 2017

Studiedag PVF

Op maandag 3 oktober 2016 organiseerde LVPH vzw, in samenwerking met vzw Liever Thuis LM, een studiedag over de Persoonsvolgende financiering. Deze dag was een groot succes en is zeker geen eindpunt.

In de eerste plaats was het de bedoeling om professionals in te lichten hoe zij de zaken rond de PVF in de praktijk moeten brengen. Wij waren dan ook verheugd met hun talrijke opkomst.

De conclusies van deze studiedag en de gemaakte opmerkingen zullen meegenomen worden in onze werking en, waar nodig, naar de overlegorganen waarin wij vertegenwoordigd zijn. 

9 november 2016

Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF)?

De Persoonsvolgende Financiering (PVF) is het nieuwe financieringssysteem voor personen met een handicap en kadert binnen het plan ‘Perspectief 2020’ van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Dit plan wil de sector voor personen met een handicap grondig hervormen. De Persoonsvolgende Financiering gaat uit van een vraaggestuurde ondersteuning.

Meer info:

6 oktober 2016

Laat griep deze winter in de kou staan

Griep is een besmettelijke ziekte die elke winter opduikt en waarbij complicaties mogelijk zijn, vooral van de luchtwegen. Soms kunnen de gevolgen van griep ernstig en zelfs dodelijk zijn.

Griepvaccinatie is aanbevolen voor risicogroepen zoals bijvoorbeeld diabetes patiënten. Door vaccinatie sluit je de kans op griep niet volledig uit, maar is die wel kleiner. Bovendien neemt de kans op complicaties af wanneer de ziekte toch zou doorbreken.

Je laat je best tussen half oktober en half november vaccineren. Zolang het virus niet doorgebroken is, blijft vaccinatie nuttig en belangrijk!

Behoor je tot de risicogroep? Je ziekenfonds betaalt, na voorlegging van het aankoopbewijs (BVAC-attest) van de apotheker, het remgeld van het griepvaccin terug. Twijfel je of vaccinatie nuttig is voor jou? Vraag raad aan je huisarts of apotheker.

Surf voor meer informatie naar www.lm.be > lmgezond > ziekte > griep of neem contact op met je ziekenfonds.

5 oktober 2016

Het globaal mantelzorgplan 2016 - 2020

Voor de eerste maal is een globaal plan opgesteld om het enorm maatschappelijk kapitaal aan mantelzorg dat Vlaanderen rijk is te erkennen en in te zetten op een goede ondersteuning.

Erkenning en waardering van mantelzorg, ondersteuning en een betere samenwerking tussen mantelzorgers en professionelen, zijn de grote thema’s waarrond het mantelzorgbeleid is opgebouwd.

De hoofdlijnen van het globaal mantelzorgplan zien er als volgt uit:

 1. werken aan een genuanceerde beeldvorming;
 2. informeren op maat van de mantelzorger(s);
 3. aangepast wonen in een mantelzorgvriendelijke buurt;
 4. ondersteuning via lotgenotencontact en psycho-educatie;
 5. ondersteunen van de combinatie mantelzorg en werk;
 6. betaalbare toegang tot zorg en ondersteuning;
 7. betere samenwerking tussen de mantelzorger(s) en de professionele zorg;
 8. aandacht voor de jonge mantelzorger(s);
 9. verder onderzoek moet de uitwerking van acties ondersteunen, de effectiviteit nagaan en onderbelichte groepen beter in beeld brengen.

Dit verhaal wordt ongetwijfeld vervolgd!

4 oktober 2016

Boek Gezondheidszorg, een snelweg met kruispunten
Geert Messiaen

Er wachten grote uitdagingen in de sociale zekerheid. Daarom is het belangrijk om de verschillende stukken van de steeds veranderende puzzel samen te leggen. We zitten volop in de vergrijzingsgolf. Het is natuurlijk mooi dat we allemaal langer kunnen leven, maar we mogen niet blind zijn voor de uitdagingen die hieruit voortkomen. Zo worden we geconfronteerd met een toename van chronische aandoeningen en kampen mensen, vooral in de laatste levensfase, met verscheidene chronische problemen.

Natuurlijk zijn er nog andere elementen die meespelen. Zo is er een duidelijke afname van de solidariteit in de samenleving en verleggen nieuwe technologische ontwikkelingen de grenzen van de medische zorg. Er is een sociale gezondheidskloof en aan onze levensstijl schort er van alles. Met de vergrijzing en de aanslepende economische crisis draait de sociale zekerheid op kruissnelheid. Ze lijkt wel een snelweg, maar dan wel een met vele kruispunten waar we moeten stilhouden.

Geert Messiaen, jurist, is secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten.

Uitgeverij Garant
Tel.: 03 231 29 00
Mail: info@garant.be
Website: www.garant-uitgevers.eu

28 september 2016

Alzheimer Assistent (App voor mantelzorgers)

De app heeft vier verschillende functies:

 • Wijzer over dementie: een handig overzicht met tekst en video’s van herkenbare situaties. Je kunt er je eigen ervaringen en tips uitwisselen met andere mantelzorgers.
 • Mijn verslag van de dag: het verslag van de dag is je persoonlijke dagboek. Je eigen ervaringen kun je hier beschrijven en delen met anderen.
 • Alzheimer verhalen: verhalen van andere, al dan niet bekende auteurs, over hun ervaringen met een persoon met dementie.
 • Mijn Alzheimer: nadat je aangemeld bent kun je in je persoonlijke omgeving voorkeuren opslaan.

Website:   

www.alzheimerassistent.nl (enkel zichtbaar in de laatste versie van je browser)

Mobiel:   

Alzheimer Assistent downloaden in de App Store of in Google play

Demofilmpje:   

Alzheimer Assistent in youtube

Bron: www.alzheimerassistent.nl

1 juli 2016

Dementie en nu

In Vlaanderen woont bijna 65 % van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose van een of andere vorm van dementie zijn er vaak heel wat vragen. Praktische vragen zoals ' Dementie ... en nu?', maar evenzeer vragen op emotioneel vlak. Hoe lukt het om te zorgen voor de persoon met dementie en tóch ook te zorgen voor jezelf? Naasten van mensen met dementie voelen zich hiermee vaak alleen. Om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden, helpt het om :

 • Meer te weten over dementie, de impact ervan, hoe ermee omgaan en mogelijke ondersteuning
 • Beter te kunnen omgaan met je eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting
 • Mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen

Meer info:

Tegemoetkoming 'Hulp aan Bejaarden' (THAB)

De tegemoetkoming 'Hulp aan Bejaarden' (THAB) is een financiële tegemoetkoming die je kunt ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als je zelfredzaamheid beperkt wordt door een handicap. Dit betekent dat je moeilijkheden ondervindt bij volgende activiteiten:

 • het maken van verplaatsingen;
 • het eten klaarmaken;
 • jezelf verzorgen en aankleden;
 • het uitvoeren van huishoudelijke taken;
 • het gevaar inschatten en vermijden;
 • contacten onderhouden met vrienden en familie.

Met de THAB kunnen ouderen met een beperking en met een beperkt inkomen de extra kosten die een handicap met zich meebrengt deels financieren.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent minstens 65 jaar oud;
 • je hebt de Belgische nationaliteit of je bent hiermee gelijkgesteld;
 • je hebt minstens een zelfredzaamheidsgraad van zeven punten;
 • je bent gedomicilieerd in België en woont er effectief;
 • je hebt een bescheiden inkomen.

Wil je een aanvraag doen of wens je meer informatie? Ga dan langs bij de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds. Je kunt ook terecht bij je gemeente of bij het OCMW.

Sinds kort is er een bijkomend voordeel aan de THAB verbonden, namelijk een gratis abonnement bij vervoersmaatschappij 'De Lijn'. Dit is goed om te weten want vanaf 1 september 2015 kunnen 65-plussers in Vlaanderen niet langer gratis rijden met de bus, de tram en de metro.
Bron:
www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/handicap/tegemoetkoming-voor-hulp-aan-bejaarden-thab
6 oktober 2015

Meer rechten voor de werkloze mantelzorger

De voorbije maanden was er in de media heel wat te doen rond mantelzorg. Oorzaak van de hele discussie was een wijziging in de wetgeving waardoor werkloze mantelzorgers opnieuw beschikbaar dienden te zijn voor de arbeidsmarkt.

Na heel wat protest door verschillende belangengroepen, waaronder de vzw Liever Thuis LM, werd dit dossier herbekeken door de regering. Het resultaat is het KB van 15 april 2015, dat werklozen, die zorg willen verlenen aan hun naasten en hiervoor een (medisch) attest kunnen voorleggen, het recht geeft op maximaal 48 maanden mantelzorg. De wetgeving voor werkloze mantelzorgers is hierdoor vergelijkbaar met het systeem van gemotiveerd tijdskrediet voor mensen met een baan.

Welke vormen van mantelzorg komen in aanmerking?

 • Palliatieve zorg;
 • zorg aan een zwaar ziek gezinslid of aan een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad;
 • zorg aan een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar.

Hoelang kun je vrijgesteld worden?

 • Ten minste 1 en ten hoogste 2 maanden per persoon die palliatieve zorg nodig heeft;
 • ten minste 3 en ten hoogste 12 maanden per aanvraag voor een zwaar zieke of een gehandicapt kind. Dit met een totale vrijstelling van maximum van 48 maanden.

Vergoeding?

 • Maandbedrag voor palliatieve zorg = €266,00;
 • maandbedrag voor een zwaar zieke of een gehandicapt kind in de eerste 24 maanden: €266,00;
 • maandbedrag voor een zwaar zieke of een gehandicapt kind na de eerste 24 maanden: €216,00.

Nood aan meer informatie?

Neem een kijkje op www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t154 of contacteer je uitbetalingsinstelling.

Bronnen:
Werkloze mantelzorgers hoeven niet op zoek naar werk. (2015) Persmededeling Kris Peeters vicepremier en minister van werk, economie, consumenten en belast met buitenlandse handel.
http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t154
14 juli 2015

meer nieuws... 


Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09