De Alzheimer Code

Op 14 september gaat de tweede editie van ‘De Alzheimer Code’ van start. Dit project pleit voor een genuanceerde, respectvolle beeldvorming van dementie en steekt een hart onder de riem van personen met dementie én van diegenen die hen omringen, begeleiden en verzorgen. 

Meer info:

Hanewijkjogging ter voordele van de dystonievereniging

Op zaterdag 9 september 2017 vindt in Werchter (provincie Vlaams-Brabant) een  joggingwedstrijd plaats ter voordele van de Belgische vereniging voor dystoniepatiënten vzw.

Dystonie is een neurologische ziekte die gekenmerkt wordt door onwillekeurige spiersamentrekkingen die, al naargelang hun uitbreiding, leiden tot een abnormale houding van een deel van het lichaam (bijvoorbeeld de nek of de oogleden) of van heel het lichaam, en die al dan niet gepaard gaan met abnormale bewegingen.

Meer info:

Voor meer info over dystonie kun je surfen naar www.dystonie.be.

Einde van het ‘Integrale Zorg Op Maat’-akkoord voor Limburgers die gebruik maken van zorgverstrekkers uit Nederland of Duitsland

Op 1 juli 2017 is er een einde gekomen aan het ‘Integrale Zorg Op Maat’-akkoord (IZOM). Dit akkoord maakte het mogelijk dat personen die wonen in de Euregio Maas-Rijn direct toegang kregen tot verstrekkers in België, Duitsland of Nederland.

Dit heeft enkel betrekking op Limburgse inwoners.

Meer info:

Incontinentie: te vaak ingepakt en niet aangepakt

LM Oost-Vlaanderen bevraagt tweeduizend Vlamingen over urineverlies.

Een op tien Belgen ouder dan 30 jaar en thuiswonend heeft last van urineverlies. Het is dus een veel voorkomend probleem waarop echter vandaag nog een groot taboe rust. Om dat taboe te doorbreken, ondervroeg LM Oost-Vlaanderen, in samenwerking met UZ Gent, tweeduizend Vlamingen over urine-incontinentie.

Lees meer:

Onderzoek naar seksueel geweld bij vrouwen met een handicap

De Universiteit Gent zoekt vrouwen met een handicap die hun ervaringen, hoe klein of groot ook, omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld willen delen. Deze vraag kadert in een onderzoeksopdracht van de Vlaamse overheid naar het aantal en de kenmerken van seksueel ongewenst gedrag bij vrouwen en meisjes met een handicap.

Je deelname en de onderzoeksresultaten worden vertrouwelijk behandeld en je antwoorden worden anoniem weergegeven in het onderzoeksrapport.

Je kunt deelnemen via:

https://hogent.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0ulsrNQwKaoaaZT&Q_JFE=0.

Meer info is te bekomen bij de Vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent (Tina.Goethals@UGent.be).

Knelpuntennota 2016

De knelpuntennota van de vzw Liever Thuis LM geeft een overzicht van de voornaamste problemen waar mantelzorgers het voorgaande jaar mee te maken kregen. Via deze link vind je de nota.

Als je zelf problemen ervaart die je niet kunt terugvinden in de knelpuntennota, mag je ze steeds melden aan onze vereniging (02 542 87 09 of lieverthuis@lm.be).

Het zorgcontract

Het kan gebeuren dat je, omwille van ouderdomskwalen, een ziekte of een handicap, niet meer in staat bent om voor jezelf te zorgen en je dus afhankelijk wordt van anderen.

Die anderen kunnen professionele zorgverleners zijn, maar ook je familieleden, buren of vrienden. In bepaalde omstandigheden kan het nuttig zijn hierover een aantal zaken op papier te zetten. Je kunt dit doen op het moment dat je zorgbehoevend wordt, maar ook op voorhand. Je stelt dan een zorgcontract op.

Wat is een zorgcontract?

Een zorgcontract is een overeenkomst waarbij een persoon (doorgaans een familielid, een buur of een kennis) zich verbindt om bepaalde zorgen of ondersteuning te bieden aan een zorgbehoevende persoon. Deze zorg of ondersteuning kan zeer uiteenlopend zijn: boodschappen doen, eten klaarmaken, klusjes uitvoeren, instaan voor het vervoer van de zorgbehoevende persoon, de financiën en/of de administratie overnemen, …

In het zorgcontract of de zorgovereenkomst wordt een overzicht gemaakt van al deze zorgtaken. Per zorgtaak wordt bepaald wie hiervoor instaat. Daaraan kan ook een bepaalde vergoeding gekoppeld worden. Dit laatste is niet noodzakelijk, het kan wel nuttig zijn. Zo is duidelijk hoeveel de zorgbehoevende persoon of de familie verschuldigd is aan de mantelzorger. Een mantelzorger is een persoon uit de directe omgeving van de zorgbehoevende (een familielid, buur of kennis) die op regelmatige basis en geheel vrijwillig bepaalde zorgtaken op zich neemt. Je kunt in het zorgcontract bepalen hoe die kosten betaald zullen worden, via storting op een bankrekening of cash.

Om familiale spanningen te vermijden over de financiële kant van de thuiszorg, wordt het bedrag van de onkostenvergoeding voor de mantelzorgers het best vooraf met alle betrokkenen besproken.

Wanneer is het nuttig dit te bespreken?

Het is nuttig om de taken van de mantelzorger en de eventuele vergoeding die hij of zij hiervoor zal krijgen op voorhand te bespreken als er bijvoorbeeld meerdere kinderen zijn en slechts één of enkele kinderen zorgtaken wensen op te nemen.

Het kan ook interessant zijn om vooraf financiële afspraken te maken als de zorgbehoevende persoon gaat inwonen bij één van de kinderen. Dit brengt immers heel wat extra kosten mee voor het gezin bij wie de zorgbehoevende intrekt waar je je vaak niet bewust van bent: een hogere factuur voor water, elektriciteit, … omdat er nu één persoon meer gebruik maakt van deze voorzieningen en er dus meer water, elektriciteit, … verbruikt wordt. Er kunnen tevens extra uitgaven zijn die te maken hebben met de verzorging van de zorgbehoevende ouder.

Wie kan je helpen?

Je kunt hiervoor ten rade gaan bij een notaris. Houd er wel rekening mee dat het opstellen van een zorgovereenkomst door een notaris niet gratis is, het gaat dan immers over een notariële akte.

Lotgenotencontact voor ouders van kinderen met een beperking

Ouders van kinderen met een beperking krijgen vaak te maken met dezelfde vragen en bezorgdheden. Om hieraan tegemoet te komen, richtten enkele ouders 'vzw de ouders' op.

Op www.deouders.be kom je via het oudernetwerk in contact met andere ouders. Het is een online netwerk waar ouders van kinderen met een beperking hun ervaring en advies met elkaar delen. Op de website vind je informatie gebundeld vanuit een aantal vragen van ouders zelf of vanuit processen die ze al doorliepen.

Zo vind je vlot informatie terug aan de hand van jouw vragen. Als je niet vindt wat je zoekt, kan je je vraag aan andere ouders stellen op het oudernetwerk. Of je kan er ook gewoon je verhaal kwijt.

Meewerken als mantelzorger aan onderzoek vereniging Baluchon Alzheimer België vzw?

De vereniging Baluchon Alzheimer België vzw geeft de kans aan mantelzorgers van personen getroffen door Alzheimer (of een aanverwante dementievorm) om een rustpauze in te lassen. Tijdens deze rustpauze komt een ‘baluchonneuse’ aan huis (gedurende 24 uur op 24 en 7 dagen op 7) voor een periode van maximum 14 opeenvolgende dagen, zodat de mantelzorger er een aantal dagen tussenuit kan gaan.

In het kader van een studie van de Universiteit Gent omtrent de potentiële voordelen van een ondersteunende thuiszorgdienst voor families getroffen door de ziekte van Alzheimer, is Baluchon Alzheimer België vzw op zoek naar families die in 2017 willen deelnemen aan deze studie.

De deelnemende families kunnen genieten van 5 dagen gratis baluchonnage.

Wil je graag deelnemen aan deze studie, neem dan contact op Baluchon Alzheimer België vzw op het nummer 02 673 75 00 of via info@baluchon-alzheimer.be.

Meer info:

Toeren met taxi’s – toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen

De toeristische diensten van Geraardsbergen, Oudenaarde en Ronse hebben, met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, het project ‘Toeren met taxi’s – Toegankelijk reizen in de Vlaamse Ardennen’ opgestart.

Ben je beperkt mobiel en wil je toch op vakantie gaan in de Vlaamse Ardennen? Maak dan kennis met het uitgebreide aanbod in de brochure ‘Toeren met taxi’s’, die je kan bekomen bij de dienst toerisme van Ronse (055/23 28 16 of toerenmettaxis@ronse.be).

Reserveer je overnachting en ontvang voordeelvouchers voor gratis taxiritten die je tot in het hart van de Vlaamse Ardennen, bekend van onder andere de wielerklassieker ‘Ronde van Vlaanderen’, brengen. 

Meer info:

Familiegroep dementie Beringen-Lummen

De familiegroep dementie Beringen-Lummen van de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw wil ook in 2017 lotgenoten samenbrengen in een laagdrempelige ontmoeting bij een kopje koffie en een koekje.

In deze samenkomsten kunnen familieleden en mantelzorgers van personen met dementie hun ervaringen en deskundigheid met elkaar delen en vinden zij erkenning voor en bevestiging van alle zorg die zij geven. 

Meer info:

Texture prikkelt

Rondleiding voor mensen met dementie en hun begeleiders/mantelzorgers.

Meer info:

Praatcafé dementie Brussel

Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor personen met dementie, hun mantelzorgers en andere geïnteresseerden. In het praatcafé dementie Brussel wordt telkens een gastdeskundige aan het woord gelaten over bepaalde aspecten van de ziekte. Hierna volgt een gedachte-uitwisseling met het publiek. Telkens staat een ander onderwerp centraal. Er is gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen of standpunten in te nemen. Gewoon luisteren kan ook.

Hier vind je de activiteiten van het praatcafé dementie Brussel voor 2017.

Een warm huis voor mensen met kanker

Zorghuis Gent is een huis dat openstaat voor alle mensen met kanker tijdens of na hun behandeling. Naast een fijne plek waar revaliderende gasten rust vinden, biedt Zorghuis Gent ook een warm onthaal door een team van betrokken coördinatoren en vrijwilligers. Je kan er zowel enkel overdag (dagverblijf) of met overnachting terecht. 

Meer info:

Lotgenotencontact voor mensen met borstkanker

Hedera Klein-Brabant is een zelfhulpgroep voor mensen met borstkanker en hun partner. De vereniging biedt:

  • een luisterend oor;
  • informatie over thema’s als vermoeidheid, voeding, protheses, reconstructie, seksuele beleving, …;
  • denk- en gespreksmomenten;
  • gezellige en ontspannende samenkomsten;
  • relaxatiemomenten;
  • workshops en uitstappen.

Meer info:

Hoe jezelf en je vermogen beschermen?

Doorheen je leven neem je heel wat beslissingen. Sommige volwassenen hebben daarbij hulp nodig. De wetgever voorziet voor deze personen sinds 2014 een beschermingsstatuut.

Het beschermingsstatuut is gebaseerd op het statuut van het voorlopig bewind. Het uitgangspunt is dat mensen hun leven moeten kunnen leiden, ook wanneer zij bijvoorbeeld dement worden. De nieuwe wet vertrekt daarom van hun mogelijkheden: wat kunnen ze nog zelf beslissen, bij welke beslissingen hebben ze hulp nodig en welke beslissingen worden beter in hun plaats genomen? Op basis van deze vragen wordt een bescherming op maat ontworpen die zo weinig mogelijk ingrijpt in hun leven en zoveel mogelijk autonomie geeft.

De brochure ‘Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan?’ geeft antwoorden op de meest gestelde vragen over het beschermingsstatuut. Ze legt de nieuwe systemen voor buitengerechtelijke en rechterlijke bescherming uit, waarom ze zijn aangepast, hoe de procedures verlopen en wat de regelingen in de praktijk betekenen voor alle betrokkenen.

Je kunt de brochure gratis downloaden via volgende websites:
•    Koning Boudewijnstichting: www.kbs-frb.be;
•    Notarissen: www.notaris.be;
•    FOD Justitie: www.justitie.belgium.be.


meer nieuws... 


Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09